010 - 58 49 600 info@gardsmark.com

så här fungerar det

Dränering

Varför fuktspärr?

När det är olika temperatur och lufttryck ute och inne avges den fukt som finns i väggarna så att det blir jämvikt i ångtrycket. När det är svalare inomhus än utomhus, exempelvis på sommaren, blir det också fuktigare i källaren. Bästa sättet att få torrare grundmurar i huset är att isolera utsidan av källarväggen och sätta dit en fuktspärr som gör att vatten inte kommer in till väggen.

Mögel är många husägares skräck och ett av skälen till att det är så viktigt med fungerande dränering och fuktspärr.

  • Mögel är ett samlingsnamn för olika typer av svampar och bakterier.

  • Mögel i byggnader är oftast mikrosvampar, organismer som man måste ha mikroskop för att kunna undersöka närmare.

  • Mögel kräver fukt, syre och näring (exempelvis från trä). Tar man bort en av dessa faktorer så kan möglet inte växa. Det enklaste sättet är att ta bort fukt eller organiskt material.

  • Tapeter limmade direkt på källarvägg är bra grogrund för mögel och bör undvikas.

När är det dags att utföra en dränering?

När man har synliga fuktgenomslag på källarväggarna, det luktar unket i källaren, putsen på källarväggarna börjar släppa, när tapeterna bubblar sig och när du vet med dig att jobbet inte blivit gjort sedan huset byggdes på 60–70-talet, då kan det vara dags att se efter hur det står till med fukten i källarväggarna. – Husets klimatskärm är oerhört viktig. Vänta inte med att dränera tills allt brakar ihop. Dessutom ersätter inte försäkringsbolagen utifrån kommande fukt. Huset ska vara tätt – enda undantaget är skyfall och slagregn.

Fuktskydda källaren i samband med dräneringen

I samband med dräneringen behöver också källarväggen fuktskyddas. Isolera väggen från utsidan. Då får du daggpunkten utanför isoleringen. Men oavsett vilket system du använder – ex. dränerande skivor – är det mycket viktigt att följa monteringsanvisningarna. Man får inte bryta systemet genom att blanda olika produkter. Tänk på att på regnvatten och dräneringsvatten tillhör olika system. Dagvattenledningarna för bort regnvatten till separat avrinning. Dräneringen ska främst leda bort ytvatten från husets grund och skydda huset mot vattenflöden i marken.

Tänk på det här när du dränerar!

Hur kan man som lekman kontrollera om det är okej dränerat eller inte? Det har man ingen aning om. Du får gå på husets ålder, fråga tidigare ägaren, kontrollera ritningar om sådana finns. Det finns så klart ledtrådar att titta efter. Har huset källare kan man kolla om färg eller puts släpper från väggen, om det finns saltutfällningar eller missfärgningar. Du kan också se om det kommer upp fukt i väggar och golv. Om det inte har gjorts något åt dräneringen på ett hus på 25 till 30 år, då är risken stor att det behöver göras något åt dräneringen. Samtidigt är ålder inget säkert riktmärke. Dräneringsbehovet skiftar beroende på var huset står. Är huset på grusås eller en rullstensås, så är marken i sig dränerande. Men i exempelvis moränjord så är det mer noga.

Varför behöver man dränera en fastighet?

Skälet till att man har ett fuktskydd under mark är för att vatten och fukt inte ska tränga in i husets grund, bottenplatta och källare. Vatten kommer dels från då det regnar eller då snö smälter men också från dagvattnet. När fukt tränger in i husets grund eller i källaren så kan det bidra till att man får fuktskador i huset som sedan utvecklas till mögel. Mögel kan påverka de boendes hälsa medan fuktskador som har letat sig in i väggar och golv kan leda till mycket kostsamma reparationer. Ett annat skäl till att man dränerar är för att man ska inreda en källare och då behöver isolera väggarna, vilket alltid ska göras på utsidan. Då är det lämpligt att även passa på att lägga nytt fuktskydd i marken.

 

Hur vet man om det är dags att dränera?

Det finns inga direkta riktlinjer för då det är dags att dränera då vissa fastigheter kan ha en fungerande dränering i upp till 50 år medan andra kanske har en dränering som behöver bytas ut redan efter 15-20 år. Ett råd är dock att man bör utföra en fuktmätning om det är mer än 30 år sedan man senast lade nytt fuktskydd för huset. Dock kan man upptäcka om det kommit in fukt i en källare genom att granska källarväggar. Om det har uppstått fuktskador kan man se antingen saltutfällning på väggarna eller svarta fläckar. Det kan även gå att lukta sig till fukt då den ofta sätter sig i textiler som förvaras i en källare. För att konstatera om det är dags för en dränering kan man kontakta oss på Gårdsmark för att boka en kostnadsfri fuktmätning.

 

Så här går en dränering till

När du ska utföra en dränering behöver man gräva upp längs husets alla sidor(krävs inte alla sidor men rekommenderas). Ofta tar man en sida i taget så att husets grund inte rör på sig. Man gräver vanligtvis upp en remsa längs grunden som är cirka 80-100 centimeter brett och så pass djupt så att man hamnar under husets bottenplatta. Om det finns trappor eller altaner kan det krävas att dessa behöver rivas eller monteras ned då man dränerar, även om man försöker behålla så mycket av dessa som möjligt. Man använder vanligtvis en grävmaskin då man ska gräva vilket kommer att göra att delar av tomten kommer att bli skadad. Efter att arbetet är klart får man även återställa tomten så att hjulspår och andra skador blir åtgärdade.

 

Isolera källarväggarna

När man utför en dränering behöver man sätta fuktskydd på källarväggar och kring bottenplattan. Man kan välja att antingen använda gummibaserat material för att täta väggarna eller så kan man passa på att isolera väggarna med skivor som inte släpper in fukt men däremot ut fukt från väggarna. Det är vanligt att man väljer att isolera källarväggarna om man planerar att inreda källaren eller om man vill få ned husets uppvärmningskostnader. Vilket fuktskydd eller isolering som passar bäst för din fastighet vet markarbetarna som utför arbetet.

 

Lägga rörledningar och fyllning

Efter att man har satt fuktskydd eller isolering på källarväggarna ska avrinningsrören placeras i marken. Dessa rör placeras ovanpå ett lager makadam och en bit under husets bottenplatta. Runt röret och ovanpå röret läggs också ett lager makadam så att vattnet får en chans att rinna undan utan att de uppstår ansamlingar med vatten vid husgrunden. Därefter klär man in rören med geo textil så att rören inte slammar igen av jordmassor. Avrinningsrören har ett flertal mindre hål så att de kan samla upp vattnet och få vattnet att rinna genom rören till en samlingsplats, en stenkista, som består av en stor grop som innehåller stenar och som sedan har täckts med jordmassor.

 

Återställning av grunden efter en dränering

I vissa fall går det att återanvända de jordmassor man har grävt upp i samband med att man lagt nya rör men ibland kan man behöva köpa nytt fyllnadsmaterial. Man bör inte fylla igen gropen med matjord utan istället bör man ha en remsa längst in till husgrunden som består av makadam och grus som får vattnet att snabbt rinna undan. Därefter bör man vänta ett tag innan man återställer tomten till sitt ursprungliga skick så att de nya fyllnadsmassorna runt grunden får tid att sätta sig.

 

Kan man utföra arbetet med dränering själv

Som med allting annat då det gäller din egen fastighet kan du självklart utföra alla hantverksarbeten själv, även dränering av huset. Det är dock inte att rekommendera av främst två skäl. För det första är det mycket viktigt att arbetet med husets dränering blir korrekt utfört. Skulle arbetet i någon del vara bristfälligt utfört kan det istället leda till än värre skador än de som redan finns. För det andra så kommer grävningen kring grunden att påverka husets stabilitet och då är det viktigt att man vet hur man ska gräva så att inte husgrunden rör sig. Utöver det krävs också att man har kunskap att göra en inspektion av bottenplattan så rätt åtgärder kan utföras. Dessutom är det ett mycket tungt arbete som vanligtvis kräver maskiner och handkraft. När man ska utföra en dränering bör man anlita ett professionellt markföretag som har den kunskap som krävs för att utföra arbetet på ett korrekt och säkert sätt.

 

Kontakta oss för mer information om dränering 

Gårdsmark har utfört markarbeten sedan många år tillbaka och har yrkesutbildade medarbetare med en lång erfarenhet inom branschen, vi erhåller certifieringen Säker Grund Certifierade från Fuktspärrteknik AB. Det gör att ni kan vara säkra på att arbetet blir utfört på ett säkert och korrekt sätt. Vi har självklart alla de försäkringar som krävs och lämnar förstås också garantier på vårt arbete. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din dränering. Du kan också boka ett kostnadsfritt hembesök där vi utför en kontroll av husets grund och genomför en fuktmätning, utan att du förbinder dig för något.

 

Boka kostnadsfri fuktkontroll

Gårdsmark erbjuder kostnadsfri fuktkontroll av din källare och offert direkt på plats. Klicka på länken nedan och boka in ett kostnadsfritt hembesök idag!

Kostnadsfri fuktkontroll av din källare

Vi på Gårdsmark erbjuder alltid kostnadsfri fuktkontroll av din källare och offert direkt på plats.