010 - 58 49 600 info@gardsmark.com

så här fungerar det

Dränering

När är det dags att dränera huset ?

När man har synliga fuktgenomslag på källarväggarna, det luktar unket i källaren, putsen på källarväggarna börjar släppa, när tapeterna bubblar sig och när du vet med dig att jobbet inte blivit gjort sedan huset byggdes på 60–70-talet, då kan det vara dags att se efter hur det står till med fukten i källarväggarna. – Husets klimatskärm är oerhört viktig. Vänta inte med att dränera tills allt brakar ihop. Dessutom ersätter inte försäkringsbolagen utifrån kommande fukt. Huset ska vara tätt – enda undantaget är skyfall och slagregn.

Fuktskydda källaren

I samband med dräneringen behöver också källarväggen fuktskyddas. Isolera väggen från utsidan. Då får du daggpunkten utanför isoleringen. Men oavsett vilket system du använder – ex. dränerande skivor – är det mycket viktigt att följa monteringsanvisningarna. Man får inte bryta systemet genom att blanda olika produkter. Tänk på att på regnvatten och dräneringsvatten tillhör olika system. Dagvattenledningarna för bort regnvatten till separat avrinning. Dräneringen ska främst leda bort ytvatten från husets grund och skydda huset mot vattenflöden i marken.

Varför fuktspärr?

När det är olika temperatur och lufttryck ute och inne avges den fukt som finns i väggarna så att det blir jämvikt i ångtrycket. När det är svalare inomhus än utomhus, exempelvis på sommaren, blir det också fuktigare i källaren. Bästa sättet att få torrare grundmurar i huset är att isolera utsidan av källarväggen och sätta dit en fuktspärr som gör att vatten inte kommer in till väggen.

Mögel är många husägares skräck och ett av skälen till att det är så viktigt med fungerande dränering och fuktspärr.

  • Mögel är ett samlingsnamn för olika typer av svampar och bakterier.

  • Mögel i byggnader är oftast mikrosvampar, organismer som man måste ha mikroskop för att kunna undersöka närmare.

  • Mögel kräver fukt, syre och näring (exempelvis från trä). Tar man bort en av dessa faktorer så kan möglet inte växa. Det enklaste sättet är att ta bort fukt eller organiskt material.

  • Tapeter limmade direkt på källarvägg är bra grogrund för mögel och bör undvikas.

Tänk på det här när du dränerar!

Hur kan man som lekman kontrollera om det är okej dränerat eller inte? Det har man ingen aning om. Du får gå på husets ålder, fråga tidigare ägaren, kontrollera ritningar om sådana finns. Det finns så klart ledtrådar att titta efter. Har huset källare kan man kolla om färg eller puts släpper från väggen, om det finns saltutfällningar eller missfärgningar. Du kan också se om det kommer upp fukt i väggar och golv. Om det inte har gjorts något åt dräneringen på ett hus på 25 till 30 år, då är risken stor att det behöver göras något åt dräneringen. Samtidigt är ålder inget säkert riktmärke. Dräneringsbehovet skiftar beroende på var huset står. Är huset på grusås eller en rullstensås, så är marken i sig dränerande. Men i exempelvis moränjord så är det mer noga.

Boka kostnadsfri fuktkontroll

Gårdsmark erbjuder kostnadsfri fuktkontroll av din källare och offert direkt på plats. Klicka på länken nedan och boka in ett kostnadsfritt hembesök idag!