grävdjup

Vilket grävdjup krävs vid en dränering?

Om du har fått in fukt i källaren eller om det var minst 30 år sedan som din fastighet senast fick en ny dränering kan det vara lämpligt att utföra en fuktmätning i fastigheten. I samband med fuktmätningen inspekterar man även dräneringen och andra faktorer som kan påverka att det kommer in fukt i källare. Om man har fukt i källaren behöver man åtgärda detta så att fukten inte sprids och bidrar till större skador vilket kan bli mycket kostsamt att reparera. Du kan kontakta oss på Gårdsmark om du vill utföra en kostnadsfri fuktmätning och samtidigt få hjälp med att inspektera din dränering, utan några förpliktelser.

Att utföra en dränering

När du ska dränera om ditt hus behöver man först utföra en rensning kring huset. Det innebär att buskar och rabatter grävs upp och att eventuell altan och trappor demonteras eller stötas upp så att man kan frilägga marken under dessa. När man ska gräva upp fastighetens grund behöver man också ta hänsyn till husets stabilitet så att inte fastigheten rör på sig. Det innebär att man kan behöva gräva upp en eller högst två sidor i taget. Det är också viktigt att man förbereder en förvaringsplats för fyllnadsmassorna så att inte tomten tar för stor skada av förvaringen.


Grävdjup vid dränering

När det är dags att gräva upp för dräneringen behöver man gräva en remsa längs med husgrunden som är cirka 80-100 centimeter brett. Hur djupt man behöver gräva beror på hur djup grunden ligger under markytan. Normalt kan man få gräva upp ett schakt som är cirka 2 meter djupt eller som går minst några decimeter under huset betongplatta. Att gräva upp dessa mängder jordmassor kräver att man har tillgång till en grävmaskin då det är många kubikmeter fyllnadsmassor som behöver grävas upp.


Andra saker att tänka på vid grävning

När man gräver upp längs med husgrundens sidor finns det även en del andra saker som man behöver tänka på, utöver att behålla husets stabilitet så att det inte rör sig. Man behöver bland annat ha kontroll över rörledningar och elkablar som går längs med husgrunden så att man inte gräver av dessa. Information om dessa kan man få genom ritningar eller genom att en erfaren markarbetare inspekterar rör och elledningar. Det är också viktigt att man gräver på ett sätt som minimerar risken för att väggarna i schaktet ska rasa, vilket kan leda till olyckor men även att huset sätter sig.


Lägga ny dränering

När man sedan lägger ny dränering behöver man använda rätt dimensionerade rörledningar och rätt fyllnadsmaterial kring rören. Man behöver även täcka in rören med en geotextilduk för att förhindra att rören slammar igen. Rören ska läggas på rätt djup, vilket innebär en placering som är minst en decimeter under husets betongplatta. Om man lägger rören för högt eller för djupt kan det påverka dräneringens effektivitet vilket kan leda till att dräneringen inte lyckas få bort allt vatten. Dessutom ska rören luta något så att vattnet kan rinna iväg till en brunn eller en stenkista på naturlig väg.

När du behöver utföra en dränering av din fastighet är du välkommen att kontakta oss på Gårdsmark som är experter på husdränering. Vi kan erbjuda dig ett fast, konkurrenskraftigt pris för din dränering. Vi lämnar dessutom trygga garantier så att du kan känna dig säker även efter att vårt arbete är klart.