Ni hittar oss i

Västmanland

Dränering Västmanland

Undvik fuktskador

Dränering & Enskilt avlopp i Västmanland

En fastighet som har en bristfällig dränering klarar inte av att få bort allt vatten, som exempelvis grundvatten, regnvatten och smältvatten, som samlas längs med husgrunden. Vatten tränger in i husets grund och källarväggar och där skapa fuktskador. Om fukt i husets källare och husgrund inte åtgärdas kan det leda till omfattande skador som blir mycket kostsamma att åtgärda. Det kan också skapas mögel som kan göra personer som är bosatta i huset sjuka. Har du fått in fukt i din källare eller är din dränering över 30 år gammal är det dags att utföra en fuktmätning och inspektion av din dränering. Kontakta oss på Gårdsmark för att boka en kostnadsfri fuktmätning i din fastighet.

Det är jag som är din kontakt i Västmanland

Dränering i Västmanland

Det är viktigt att fastigheter har en fungerande dränering så att inte fukt påverkar husgrundens hållfasthet som kan leda till att huset sätter sig. Idag har cirka 25 procent av alla fastigheter någon form av problem med sin dränering, vilket oftast beror på att dräneringen är gammal och utfördes med äldre tiders metoder och material. Idag har man betydligt större kunskap om dränering och fuktskydd vilket gör att om du anlitar ett professionellt markföretag kan du erhålla en effektiv dränering som har en lång livslängd. Vi på Gårdsmark är specialister på dränering i Västmanland och har den kunskap som krävs för att hjälpa dig med din dränering, dessutom till ett konkurrenskraftigt pris.


Enskilt avlopp i Västmanland

Har du en fastighet som inte är anslutet till ett kommunalt avloppssystem så är det du som fastighetsägare som ansvarar för att ditt enskilda avlopp uppfyller kommunens miljökrav. Om du har gjort en tillbyggnad kanske du har behov av att installera ett nytt enskilt avlopp som är rätt dimensionerat för de behov som fastigheten har. Detsamma om du har ett gammalt enskilt avlopp som inte har en effektiv rening och därmed inte är godkänd av kommunen. Gårdsmark har utfört många installationer av enskilt avlopp genom åren och har fått massor av goda omdömen från tidigare kunder.

 

Anlita oss på Gårdsmark om du vill få en professionellt utförd installation av ditt enskilda avlopp som uppfyller både dina behov och kommunens krav. Du kan boka ett kostnadsfritt hembesök för inspektion av ditt befintliga avloppsystem och för att erhålla tips och råd kring ditt nya.


När behöver jag dränera om fastigheten?

Om du har fått in fukt i källaren eller om husgrunden har fått fuktskador kan du behöva dränera om din fastighet så att det inte uppstår kostsamma skador eller ohälsosamt mögel. Fukt i källaren kan också bero på andra orsaker också som exempelvis ett sprucket dagvattenrör under mark eller att marken vid husgrunden har sjunkit och lutar inåt så att vatten kan samlas vid grunden/källarväggen. För att veta om du behöver utföra en dränering i Västmanland kan du boka en kostnadsfri fuktmätning och inspektion hos oss på Gårdsmark.


Hur lång tid tar en dränering?

Hur lång tid det tar att utföra en dränering beror en del på hur förutsättningarna är för din fastighet och hur stor fastighet du har. Grävmaskinisten behöver kunna komma åt på alla sidor runt din fastighet. Om framkomligheten inte möjliggör att grävmaskin kan användas på någon sida behöver husgrunden grävas upp med handkraft, vilket också påverkar tiden. Normalt tar en dränering cirka en vecka att utföra eller 6-8 arbetsdagar.


När är bästa tiden att utföra en dränering?

Bästa tiden för dränering är under tidig vår eller sen höst. Många föredrar dock att utföra dräneringen under vintern, då tjälen lagt sig i marken, vilket gör att åverkan på tomten blir minimal.


Krävs det tillstånd att installera enskilt avlopp?

Ja, det krävs tillstånd för enskilt avlopp i Västmanland. Om du har köpt ett hus med enskilt avlopp kan du kontrollera med kommunen om det finns ett tillstånd. I annat fall kommer kommunen att utföra en besiktning av ditt befintliga avloppssystem så det är godkänt innan du kan erhålla tillstånd. Det krävs också tillstånd då du ska installera ett nytt enskilt avlopp eller om du ska uppgradera ditt befintliga enskilda avlopp. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att det finns tillstånd. Saknas tillstånd är det enskilda avloppet olagligt och då kan du få betala böter till kommunen, utöver att du inte får använda ditt avloppsystem.


Vilka miljökrav föreligger för enskilt avlopp?

Det finns två kravnivåer för enskilt avlopp, normalt, vilket gäller för de flesta fastigheter, och hög, vilket gäller för fastigheter som är belägna nära vattendrag eller på känslig mark. Det räcker inte bara med att installera en trekammarbrunn för att rena avloppet utan det krävs utöver slamavskiljningen även ytterligare en rening för att klara av kommunens miljökrav. Hos kommunen kan du erhålla information om vilken kravnivå som din fastighet behöver uppfylla.


Kan jag använda ROT-avdrag vid installation av enskilt avlopp?

Ja, du kan göra ett skatteavdrag på 30 procent på arbetskostnaderna. Hos oss på Gårdsmark får du ROT-avdraget krediterat redan på fakturan. Vi erbjuder dig också marknadens mest generösa garantier för enskilt avlopp.