dräneringsbrunn

Vi hjälper dig med din montering av en ny dräneringsbrunn

Har du fått in fukt i din källare eller samlas vattnet kring din husgrund istället för att rinna undan är det tecken som tyder på att det är dags att dränera om huset. När man ska lägga en ny dränering för sin fastighet behöver man lägga nya dräneringsrör och även installera en dräneringsbrunn, alternativt uppdatera sin befintliga. Det är viktigt att monteringen av en dräneringsbrunn sker korrekt så att vattnet kan ledas vidare till kommunens dagvattensystem eller en stenkista på tomten.

Vilken funktion har en dräneringsbrunn?

En dräneringsbrunn har till uppgift att samla upp det vatten som kommer från husets dränering och därefter filtrera vattnet för att avskilja vattnet från slam. Därefter ska det filtrerade vattnet från dräneringsbrunnen ledas vidare till kommunens dagvattensystem.

Idag är det praxis att skilja på det vatten som kommer från markdränering och det vatten som kommer från husets dagvattensystem, även om allt vatten senare ska föras till samma ställe. Det beror på att inte något av dräneringssystemen ska överbelasta det andra så att vatten inte försvinner från marken.

Detta innebär att man behöver installera en dräneringsbrunn som tar hand om allt vatten från markdräneringen och en dagvattenbrunn som hanterar vatten från dagvattensystemet. Vanligtvis brukar man även installera en spolbrunn och en inspektionsbrunn som används för att inspektera dräneringen och spola rent rören.

Vi hos Gårdsmark kan hjälpa dig med montering av dräneringsbrunn

Om du ska lägga ny dränering för ditt hus eller om du behöver hjälp med att installera en dräneringsbrunn kan du kontakta oss på Gårdsmark som är specialister på dränering. Då kan vi bistå dig med konsultation kring dräneringsbrunnar så att du kan välja den brunn som är bäst dimensionerad för ditt hus och därefter hjälpa till med monteringen av din brunn.

Montering av en dräneringsbrunn

Det är viktigt att en dräneringsbrunn monteras på rätt sätt så att den fungerar effektivt. Dräneringsrör ska installeras några decimeter under husgrundens lägsta punkt och därefter luta med en centimeter per meter till brunnen. Det innebär att en dräneringsbrunn bör installeras några meter från huset med på ett grävdjup som understiger rören.

Om huset har en källare kan det innebära att en dräneringsbrunn kan behöva monteras på ett djup som är 3 – 4 meter under marknivå.

Viktigt att lägga dräneringsbrunnen på ett exakt djup

Eftersom dräneringsrör ska anslutas till dräneringsbrunnen på en exakt höjd från brunnens botten är det viktigt att man noggrant planerar monteringen av sin nya dräneringsbrunn. Det är också viktigt att man vet hur djupt kommunens dagvattensystem ligger så att rören som går från dräneringsbrunnen har ett fall mot kommunens dagvattenrör.

När du anlitar oss på Gårdsmark behöver du inte tänka på något av detta då vi ser till att ta fram de uppgifter vi behöver för att kunna göra en korrekt montering av din dräneringsbrunn.

Du kan också använda dig av ROT-avdrag vid dränering då du anlitar oss på Gårdsmark. Det innebär att du kan göra ett skatteavdrag på motsvarande 30 % av våra arbetskostnader. Avdraget får du direkt på vår faktura så att du slipper ligga ute med några pengar.

Vi hos Gårdsmark är specialister på dränering

Gårdsmark har under flera år valt att specialisera oss på tjänster som husdränering och enskilt avlopp vilket med tiden har gjort oss till experter inom dessa områden. Våra medarbetare är dessutom utbildade och har en gedigen erfarenhet inom branschen vilket gör att vi kan erbjuda er skräddarsydda lösningar för er dränering.

Vi utgår från vårt huvudkontor i Dalarna men kan erbjuda dränering på flera orter runt om i Sverige. Du är välkommen att kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök så vi kan diskutera din dränering utan att du förbinder dig för något.

Har du någon fundering?