Dränering

Hur ofta behöver man utföra en dränering?

Att dränera sitt hus är något man måste göra för att undvika fukt som kan leda till skador på fastigheten men även mögel som kan skapa ohälsa för de boende. En vanlig fråga vi får är ”hur ofta behöver man genomföra en dränering?”. Detta finns det inte något direkt svar på utan det beror på flera olika faktorer, som bland annat när den senaste dräneringen utfördes. Dock finns det en del tecken man kan titta efter som visar på att det inte finns en fungerande dränering. Det enda säkra svar vi kan ge är att om du utför en dränering idag, med hjälp av oss på Gårdsmark, kan du vara trygg med att det inte behövs en ny dränering på minst 40 år.

När är det dags att genomföra en dränering för ditt hus?

Om du har en äldre fastighet som inte dränerats de senaste 25 – 30 åren är det dags att lägga en ny dränering för ditt hus. Detsamma gäller för alla fastigheter som inte dränerats efter 1970-talet. Generellt har en dränering en livslängd på mellan 15 – 50 år, beroende på när den utfördes, vilket dräneringssystem som användes och vem som utförde arbetet.

Använder man ett beprövat och säkert dräneringssystem, får arbetet utfört på ett fackmannamässigt sätt och enligt gällande branschregler är livslängden för dräneringen cirka 40 – 50 år.

Tecken på att ditt hus behöver ny dränering

Eftersom dräneringsrör ligger under mark är det svårt att inspektera själva rören dock finns det andra tecken man kan titta efter och som tyder på att dräneringen inte fungerar. Fukt i källare är ett tecken på att det kommer in vatten genom golv eller väggar på grund av att dräneringen inte fungerar. Man kan bland annat hålla utkik efter svarta fläckar på väggarna, mögel eller färg som flagnar. Ett annat tecken på att det finns fukt i källaren är en unken lukt, som oftast sätter sig i tyg.

Om man misstänker att det finns fukt i källaren, även om den inte är synlig, kan man göra en fuktmätning för att dels kontrollera fukthalten i luften men även fuktkvoten i väggar. Du kan kontakta oss på Gårdsmark så kan vi hjälpa dig med att göra en kostnadsfri fuktmätning av din källare.

Vatten som samlas vid husgrunden

Blöt mark vid husgrunden kan vara ett tecken på att vatten inte rinner undan utan istället ligger kvar i och på marken och därmed riskerar att tränga in i husgrunden. Men det kan finnas fler orsaker till att marken är blöt vid husgrunden som exempelvis att marken lutar inåt mot huset istället för utåt. Det kan också bero på att ett dagvattenrör kastar ut vatten mot huset.

Fasaden eller väggar inomhus har sprickor

Sättningar som husets utsätts för och som leder till att exempelvis fasaden får sprickor kan bero på att husets betongplatta är fuktskadat och därmed inte längre är lika stabil. Detta är ett allvarligt tillstånd som kan leda till mycket dyrbara reparationer om det inte åtgärdas.

Du är välkommen att kontakta oss för mer information

Gårdsmark är ett företag som har specialiserat oss på husdränering och enskilt avlopp, vilket genom åren har gjort oss till experter inom dessa områden. Vi har vårt huvudkontor i Dalarna men utför dränering över stora delar av Sverige.

Om du vill få mer information om våra tjänster eller om du vill att vi gör ett kostnadsfritt hembesök är du välkommen att kontakta oss. Vid vårt hembesök kan vi genomföra en fuktmätning av din källare och inspektera din dränering. Därefter kan vi lämna förslag på åtgärder och en offert med ett fast pris för arbetet.

Har du någon fundering?