dränerar

Vad händer med källaren om man inte dränerar?

Dränering runt huset finns för att få undan grundvattnet men också för att få bort regnvatten och vatten från smält snö så att inte fukt tränger in i husets grund. Att det finns en fungerande dränering är viktigt så att inte huset utsätts för skador som kan påverka husets konstruktion men också bidra till mögel, vilket är hälsovådligt för de boende. Det finns ingen generell livslängd för en husdränering utan hur länge den är fungerande beror på flera olika faktorer. Vissa hus kan ha ett fungerande fuktskydd i upp till 50 år medan andra hus kanske inte har en fungerande dränering redan efter 15 år sedan man lade nytt fuktskydd. Generellt bör man alltid utföra en fuktkontroll efter 30 år, även om man inte upptäckt fukt i källaren.

Skador som kan uppstå om man inte dränerar

Om man har en icke fungerande dränering runt sin fastighet kommer fukten så småningom att tränga in i husets grund och bottenplatta. Har man en källare kan fukten ta sig in i källaren och därefter vandra vidare upp till väggar och golv i bostadsutrymmet, vilket ofta innebär dyrbara renoveringar. Man kan kontrollera källarens väggar och söka efter svarta fläckar eller saltutfällningar, vilket är ett tecken på fukt. Det går också att lukta sig till fukt, vilket oftast sätter sig i tyg som förvaras i källaren. Om man inte själv kan se eller känna fukt kan man beställa en kostnadsfri fuktmätning hos Gårdsmark. Det innebär att vi kommer ut till er fastighet och genomför en fuktmätning och lämnar därefter ett protokoll med resultatet från mätningen och förslag på eventuella åtgärder.


Behöver man dränera om ifall det finns fukt i källaren?

För att veta säkert behöver man göra en inspektion för att utreda varför det finns fukt i källaren. Det är vanligt att det tränger in fukt då dräneringen inte längre fungerar effektivt. Det kan dock finnas andra orsaker till att det kommer in fukt i källaren som exempelvis att utkastet på ett stuprör är felvinklat eller att avrinningsvattnet från stuprören under mark är trasigt. Det kan också bero på att marken kring grunden har sjunkit så att den istället lutar mot grunden så att regnvatten och smältvatten ansamlas vid husgrunden. I samband med att vi på Gårdsmark utför en kostnadsfri fuktmätning kommer vi också att utreda hur fukten tar sig in i källaren eller i husgrunden så att rätt åtgärder kan utföras.


Så här går en dränering till

När vi på Gårdsmark utför en husdränering så gräver vi upp marken längs med husgrunden. Oftast gräver vi upp en sida i taget så att inte huset riskerar att röra sig under tiden vi arbetar. Därefter lägger vi ett ordentligt fuktskydd kring bottenplattan och längs med källarväggarna. Du kan samtidigt passa på att isolera källarväggarna så att du dels får ett bra fuktskydd men även en bättre energiekonomi. En isolerad källare kan du också inreda och använda som ett bostadsutrymme. Därefter lägger vi ned dräneringsrör som är väl dimensionerat för att klara din fastighets avrinning effektivt under husets betongplatta. Slutligen fyller vi igen med gamla eller nya fyllnadsmassor. Efter att marken runt husgrunden har satt sig, vilket normalt tar cirka 3 månader, kan vi även hjälpa dig att återställa din tomt.


Boka en kostnadsfri fuktmätning

Gårdsmark utför markarbeten åt både privatpersoner, företag och fastighetsbolag. Vi är experter inom dränering, enskilt avlopp och markarbeten i övrigt. Våra medarbetare är yrkesutbildade och har en lång erfarenhet inom branschen vilket innebär att vi utför våra arbeten på ett säkert och korrekt sätt. Självklart lämnar vi alltid garantier på våra arbeten så att du kan känna dig trygg även efter att vi är klara. Du kan kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din dränering. Du kan också använda formuläret på sidan för att boka en kostnadsfri fuktmätning av din fastighet, utan att du förbinder dig för något.