Dränera

Låt oss hjälpa dig med att dränera din villa

Som fastighetsägare är det många saker man behöver hålla rätt på som exempelvis att underhålla sitt tak, måla om fasaden och renovera sina fönster. Det många inte tänker på är att ett hus också behöver ny dränering ungefär vart 30 år. Det beror säkerligen på att dräneringen inte syns och därför blir man oftast först uppmärksammad på underhållet då skadan redan är skedd, som då det kommer in fukt i källaren. Husets dränering är lika viktigt som husets tak. Om ett läckande tak släpper igenom vatten och fukt ovanifrån så kan en dränering som inte fungerar släppa igenom vatten och fukt underifrån. Fukten är dock lika besvärlig och skadlig, oavsett om fukten kommer in på vinden eller i källaren.

Hur vet man att det är dags att dränera sitt hus?

En fastighet behöver dräneras cirka vart 15 – 30 år, beroende på vilka förutsättningar som råder på platsen. Om marken innehåller mycket lerjord finns en risk att leran täpper igen dräneringen redan efter cirka 15 år. Om förutsättningarna däremot är mycket bra och dräneringen är utförd med godkänt material och på ett fackmannamässigt sätt är livslängden för en dränering cirka 30 – 40 år.

Faktorer som talar om att det är dags att dränera

  • Huset har en dränering som är utförd före 1980-talet.
  • Man inte har dränerat huset under de senaste 30 åren.
  • Fukt tränger in i källaren vilket kanske även har utvecklat mögel.
  • Vattensamlingar vid husgrunden är ett tecken på att vattnet inte rinner undan.

Fukt i källare

Att man får in fukt i källare som sätter sig i golv eller väggar är de mest tydligaste tecknen på att dräneringen inte längre fungerar och att man måste dränera sitt hus. Det visar sig genom att det finns svarta fläckar på väggarna eller i hörnen på golvet. Färg som flagnat från väggarna kan också bero på att det finns fukt. Vanligvis brukar man kunna känna en unken lukt i källare som är fuktiga.

Om du misstänker att du har fukt i din källare, oavsett om det finns tydliga tecken eller inte, kan du kontakta oss på Gårdsmark. Då kan vi göra ett kostnadsfritt hembesök så att vi kan göra en fuktmätning i din källare. Samtidigt kan vi också inspektera din husgrund för att fastställa om det finns fukt och om detta beror på att din dränering inte fungerar.

Efter vårt hembesök kan vi överlämna förslag på åtgärder och en offert med ett fast pris för att åtgärda dina problem.

Låt oss hjälpa dig med att dränera din villa

Gårdsmark har under flera års tid specialiserat oss på dränering vilket innebär att vi idag är proffs på allt inom dränering. Våra medarbetare är utbildade och innehar alla nödvändiga certifieringar som exempelvis Säker Grund och produktutbildningar inom bland annat Optidrain. Det innebär att då du vill få hjälp med att dränera din villa så kan du vara trygg med att arbetet utförs korrekt, men rätt material och enligt gällande branschregler för bästa resultat.

Vi har vårt huvudkontor i Dalarna men utför våra tjänster på flera orter runt om i Sverige. När du anlitar oss för att dränera ditt hus kan du även ta del av marknadens bästa garantier. Det innebär att du kan vara trygg även efter att vi är klar med din dränering.

Har du någon fundering?