Ni hittar oss i

Hälsingland

Dränering Hälsingland

Vi hjälper dig göra rätt

Dränering och enskilt avlopp i Hälsingland

Äger en fastighet som är uppförd före 1980 är det sannolikt att den behöver en ny dränering. Tidigare dräneringar bestod av tegelrör, vilket bidrar till att dräneringen riskerar att snabbt bli full av slam. Äldre hus har ofta fuktskador på grund av just bristfällig dränering, som en följd. Uppskattningsvis så mycket som en fjärdedel av alla småhus i Sverige har fuktskador som beror på ineffektiv dränering. Utöver igenslammade rör, är orsaker att arbetet utförts med metoder som inte är effektiva eller för att nivån på grundvattennivån har stigit. Gårdsmark är experter på enskilda avlopp och dränering och jobbar i hela Hälsingland. Kontakta oss om du vill få professionell hjälp med dräneringsarbete eller då du ska installera enskilt avlopp i  Hälsingland.

Det är jag som är din kontakt i Hälsingland

Fuktmätning nödvändig

Har du fukt i din källare eller är det mer än 30 år sedan som huset dränerades? Då är det dags att utföra en fuktmätning i källaren. Genom att hitta fukt i tid så minskar du risken för att fukten vandrar vidare in i väggar och golv. Du stoppar också sllvarligare skador på husets grundkonstruktion, men även utveckling av mögel som är hälsovådligt för de boende i huset.

Om du vill utföra en fuktmätning i din fastighet kan du vända dig till Gårdsmark som utför kostnadsfria fuktmätningar utan några förbindelser. Efter mätningen av fukt får du ett protokoll och förslag på eventuella åtgärder. Vi erbjuder dig ett konkurrenskraftigt pris om du behöver dränera din fastighet.


Hur går en dränering till i Hälsingland?

När du anlitar oss för din dränering kommer först vår grävmaskinist ut för att inspektera fastigheten och tomten. Detta så att arbetet kan planeras så det kan utföras effektivt och säkert. Efter detta kommer utstickande tillbyggnader, exempelvis altan eller trappor, att demonteras eller stödjas upp så att det går att gräva under dessa. Nästa steg är att schakt grävs upp på varje sida runt huset. Schaktet är cirka 80-100 centimeter brett och upp till drygt två meter djupt, om du har källare.

Sedan tas gammal dränering och gammalt fuktskydd bort och ersätts av nya dräneringsrör, makadam och geotextilfilt, för att förhindra att rören slammar igen. Betongplatta och källarväggar får ett fuktskydd, alternativt isoleras så att fukt inte tränger igenom. Sist av allt återfylls schaktet med fyllnadsmassor. Att dränera om ett hus tar cirka 6-8 dagar, beroende på vilka förutsättningar som gäller för din fastighet.


Enskilt avlopp i Hälsingland

Om du ska installera ett nytt enskilt avlopp i Hälsingland eller ska uppgradera ditt befintliga behöver du tillstånd från din kommun. När du ansöker om tillstånd ska du uppge vilken typ av anläggning som ska installeras så att kommunen kan kontrollera att anläggningen uppfyller de krav som gäller. Typen av avloppssystem som du behöver installera beror bland annat hur många personer hushållet har, var fastigheten är belägen och förutsättningar på din tomt. Du kan kontakta oss på Gårdsmark för att erhålla kostnadsfri rådgivning.
Vi finns i och runt orterna Hudiksvall, Söderhamn, Bollnäs, Ljusdal, Edsbyn & Alfta


Att installera enskilt avlopp

Viktigt att tänka på är att det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att du installerar ett godkänt avloppssystem, och som också uppfyller kommunens miljökrav. Om du anlitar Gårdsmark för din installation av enskilt avlopp  kan du vara säker på att installationen utförs på ett korrekt sätt. Gårdsmark är specialister på enskilt avlopp och har utfört många installationer hos nöjda kunder genom åren. Vi vet att vi också kommer att göra dig till en nöjd kund.

Dessutom lämnar vi också marknadens mest generösa garantier. Konkret betyder det att du kan känna dig trygg efter vår installation. Boka ett kostnadsfritt hembesök på vår hemsida så att vi kan komma ut och undersöka din gamla anläggning och ge tips och råd för ditt nya enskilda avlopp. Vi hjälper dig med installationen av ditt nya avloppssystem till ett fast och förmånligt pris. Dessutom kan du även använda ROT-avdraget för att erhålla ett skatteavdrag motsvarande 30 procent av våra arbetskostnader. Självklart gör vi avdraget direkt på fakturan, vilket även betyder att vi tar över all administration kring ROT-avdraget.