Ni hittar oss i

Gästrikland

Dränering Gästrikland

Vi hjälper dig göra rätt

Dränering och enskilt avlopp i Gästrikland

Om du äger en fastighet som är uppförd före 1980-talet är det sannolikt att fastigheten är i behov av en ny dränering. Dränering från 1970-talet och tidigare bestod av tegelrör, vilket bidrar till att dräneringen snabbt riskerar att slammas igen. Det är vanligt att äldre hus har fuktskador på grund av just bristfällig dränering. Uppskattningsvis 25 % av alla småhus i Sverige har fuktskador som beror på ineffektiv dränering. De vanligaste orsakerna till detta är att rören slammat igen, att arbetet utförts med metoder som inte är effektiva eller för att grundvattnet har stigit. Gårdsmark är specialister på enskilt avlopp och dränering och jobbar i hela Gävleborg/Gästrikland. Du kan kontakta oss om du vill få professionell hjälp med din husdränering eller då du ska installera enskilt avlopp i Gävleborg.

Det är jag som är din kontakt i Gästrikland

Fuktmätning nödvändig

Har du fått in fukt i källaren eller är det mer än 30 år sedan som huset dränerades är det dags att utföra en fuktmätning i källaren. Genom att upptäcka fukt i tid så minskar du risken för att fukten vandrar vidare till golv och väggar i bostadsutrymmet. Du förhindrar också att det uppstår allvarligare skador på husets grundkonstruktion men även att det inte utvecklas mögel som är hälsovådligt för de boende i huset.

 

När du vill utföra en fuktmätning i din fastighet kan du vända dig till Gårdsmark som utför kostnadsfria fuktmätningar utan några förpliktelser. Efter fuktmätningen får du ett protokoll och förslag på eventuella åtgärder. Vi kan också erbjuda dig ett konkurrenskraftigt pris om du behöver dränera om din fastighet.


Hur går en dränering till i Gästrikland?

När du anlitar oss för din dränering kommer först vår grävmaskinist ut för att inspektera fastigheten och tomten så att arbetet kan planeras så det kan utföras effektivt och säkert. Därefter kommer utstickande tillbyggnader som exempelvis en altan eller trappor behöva demonteras eller stödjas upp så att det går att gräva under dessa. Sedan gräver vår grävmaskinist upp ett schakt på varje sida runt huset, ofta en eller två sidor i taget så att inte huset rör på sig. Schaktet är cirka 80-100 centimeter brett och upp till drygt två meter djupt, om du har källare.

 

Därefter tas gammal dränering och gammalt fuktskydd bort och ersätts av nya dräneringsrör, makadam och geotextilfilt, som förhindrar att rören slammar igen. Betongplatta och källarväggar får ett fuktskydd alternativt isoleras så att fukt inte tränger igenom. Slutligen återfylls schaktet med fyllnadsmassor. Att dränera om ett hus tar cirka 6-8 dagar, beroende på vilka förutsättningar som gäller för din fastighet.


Enskilt avlopp i Gästrikland

Bor du i en fastighet som har ett enskilt avlopp som behöver bytas ut finns det en del saker som du behöver känna till så att du får ett enskilt avlopp som uppfyller de krav som gäller. Om du ska installera ett nytt enskilt avlopp i Gästrikland eller ska uppgradera ditt befintliga behöver du tillstånd från kommunen. När du ansöker om tillstånd ska du uppge vilken typ av anläggning som du ska installera så att kommunen kan kontrollera att anläggningen uppfyller de krav som gäller. Vilket avloppssystem som du behöver installera beror på flera saker som bland annat hur många personer hushållet har, var fastigheten är belägen och förutsättningar på din tomt. Du kan kontakta oss på Gårdsmark för att erhålla kostnadsfri konsultation då du ska installera enskilt avlopp i Gästrikland.


Att installera enskilt avlopp

Det är viktigt att tänka på att det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att du installerar ett godkänt avloppssystem som också uppfyller kommunens miljökrav. Om du anlitar Gårdsmark för din installation av enskilt avlopp i Gävleborg kan du vara säker på att installationen utförs på ett korrekt sätt och att ditt avloppssystem uppfyller alla krav som kommunen ställer. Gårdsmark är specialister på enskilt avlopp och har utfört 100-tals installationer hos nöjda kunder genom åren. Det gör att vi vet att vi också kommer att göra dig till en nöjd kund.

 

Dessutom lämnar vi också marknadens mest generösa garantier vilket betyder att du även kan känna dig trygg efter vår installation. Boka ett kostnadsfritt hembesök på vår hemsida så att vi kan komma ut och inspektera din gamla anläggning och ge tips och råd för ditt nya enskilda avlopp. Vi kan hjälpa dig med installationen av ditt nya avloppssystem till ett fast och konkurrenskraftigt pris. Dessutom kan du även använda ROT-avdraget för att erhålla ett skatteavdrag motsvarande 30 procent av våra arbetskostnader. Självklart kan vi göra avdraget direkt på fakturan vilket betyder att vi tar över all administration kring ROT-avdraget.