dräneringssystem

Vilka dräneringssystem finns det?

Det finns olika dräneringssystem för olika typer av husgrunder. Vilket dräneringssystem som passar din fastighet bäst beror dels på vilka förutsättningar som gäller och dels på vilken typ av husgrund som din fastighet har, exempelvis om det även finns källare. När du utför en dränering för din fastighet är det viktigt att den som utför dräneringen har den kunskap som krävs för att dränering placeras på rätt djup och att arbetet med fuktskydd för betongplatta och källarväggar blir rätt utfört. Det är också viktigt att dräneringen sker med korrekt material så att dränering blir effektiv och får en lång livslängd. Vi på Gårdsmark är experter på dränering och utför husdränering för både privatpersoner och företag. Du kan kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din husdränering.

Att välja rätt dräneringssystem

Fram till mitten på 1970-talet använde man uteslutande tegelrör för att dränera en fastighet. Dessa placerades längs med fastigheten och förde med sig dagvatten, regnvatten och smältvatten. Vissa dräneringsrör täcktes med makadam medan andra istället täcktes med sand. Det var inte heller säkert att dräneringen placerades på rätt djup vilket gör att det finns en risk att dräneringen inte fungerar om grundvattennivån ökat. Har du en fastighet som har en dränering som är utförd på 1970-talet eller tidigare bör du dränera om din fastighet, framför allt om du också har fått fukt i källaren. Idag använder man plaströr, textilduk och makadam när man dränerar vilket ger en bra dränering men bidrar också till att rören får ett bra skydd mot slam, som annars täpper igen rören.


Att dränera en fastighet med källare

När du ska dränera en fastighet som har källare behöver man gräva upp ett schakt som går några decimeter under husets betongplatta, vilket normalt ligger cirka 2 meter under markytan. Det är viktigt att dräneringsrören läggs cirka 1 decimeter under betongplattans lägsta punkt så att rören effektivt dränerar bort grundvattnet men även regnvatten och smältvatten som kommer uppifrån. Man börjar med att lägga ett lager med makadam längst ned i schaktet som dräneringsrören sedan ska vila på. Därefter omsluter man dräneringsrören med ett lager makadam och slutligen virar man en geotextilduk runt dräneringen som inte släpper igenom jord och andra föroreningar så att rören inte slammar igen.


Fuktskydd på källarväggar och betongplatta

Därefter behöver man lägga ett fuktskydd på husets betongplatta så att inte vatten tränger in i betongkonstruktionen, vilket kan leda till svåra skador som får husgrunden att röra sig. Slutligen ska källarväggarna få ett fuktskydd. Man kan använda plastmatta, så kallad Platonmatta för att fuktskydda källarväggarna men du kan också passa på att isolera källarväggarna med exempelvis Optidrain System. Det är ett isoleringssystem som förhindrar att fukt tränger in i källarväggen men är så konstruerad så att den också släpper ut fukt från källarväggarna. Om du väljer att isolera källarväggarna kan du sedan inreda källaren om du så önskar samtidigt som du även kommer att spara in pengar på fastighetens uppvärmningskostnader.


Dränering av betongplatta

Om din fastighet inte har källare utan endast en betongplatta och en husgrund behöver du gräva upp runt fastigheten så att du hamnar 3-4 decimeter under betongplattan. Oftast går inte husgrunden så djupt om man har en betongplatta vilket innebär att man inte behöver gräva några djupa schakt runt huset. Dräneringsrören ska placeras en decimeter under betongplattans lägsta nivå och omslutas av ett lager makadam och en geotextilduk, som förhindrar att rören slammar igen.

Eftersom betongplattor för äldre fastigheten inte isolerades, före 1970-talet, så innebär det att de är extra utsatta för fukt. Därför är det viktigt att man lägger rätt dräneringssystem på rätt djup så att man får bort grundvatten, regnvatten och smältvatten från fastighetens grund. Betongplattans kanter och husgrunden behöver också få ett fuktskydd som vanligast består av plastmattor som förhindrar fukt från att tränga in i husgrunden.


Dränering av krypgrund

Om din fastighet har en oisolerad krypgrund är den extra utsatt för fukt då både värme från huset och kyla utifrån gör att fukten lättare tar sig in i husgrunden. Dränering av en krypgrund utförs med samma dräneringssystem som vid en betongplatta. Det är viktigt att dräneringsrören omsluts väl av makadam och slutligen av en geotextilduk så att dräneringen blir effektiv och får maximal livslängd.


Boka kostnadsfritt platsbesök

Om du är i behov av att dränera om din fastighet är du välkommen att kontakta oss på Gårdsmark för att boka ett kostnadsfritt platsbesök, utan att du förbinder dig för något. Vi inspekterar din husgrund och källare, utför en fuktmätning i källaren och lämnar förslag på lämpliga åtgärder. Vi kan erbjuda dig husdränering till mycket konkurrenskraftiga priser samtidigt som vi också lämnar marknadens bästa garantier.