dräneringsbrunnen

På vilket djup ska dräneringsbrunnen installeras?

Om du har fått fukt i källaren eller om det är över 30 år sedan som din fastighet senast fick en ny dränering bör du utföra en fuktmätning för att kontrollera luftfuktigheten i din källare. Fukt som tränger in genom källarväggarna kan orsaka skador som leder till omfattande och dyrbara reparationer i framtiden. Fukten kan också utveckla mögel som kan bidra till att de personer som bor i fastigheten blir sjuka. Därför bör man alltid ta fukt i källaren på allvar och snarast åtgärda det som orsakar att fukten tränger in i källaren. Vi på Gårdsmark är experter på husdränering och kan erbjuda er en kostnadsfri fuktmätning i er källare och i källarväggarna. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din dränering.

Viktigt att dränering utförs på ett korrekt och säkert sätt

När du ska utföra en dränering av din fastighet är det viktigt att den som utför arbetet har den kunskap som krävs för att kunna utföra arbetet på ett korrekt sätt. Att utföra en dränering är ett tungt arbete som kräver tillgång till grävmaskin men också en stor kunskap om hur djupt rören ska läggas, dräneringsbrunnens djup men även vilket material och fuktskydd som ska användas. En felaktig dränering kan leda till att fuktintrånget i källaren inte upphör och kanske till och med förvärras. Därför bör man alltid anlita ett företag som har medarbetare som är experter på dränering så att dräneringen både fungerar effektivt men också får en lång livslängd.


Hur fungerar en dräneringsbrunn

En dräneringsbrunn ansluts till dräneringsrören som placeras runt fastigheten och ibland även till dagvattenrören som tar emot vatten från stuprören. Dräneringsbrunnen ska placeras på ett djup som innebär att dräneringsrörens kan anslutas 120 till 150 centimeter från dräneringsbrunnens botten. Dräneringsbrunnens botten fylls med sand som förhindrar att bland annat slam forslas vidare till en stenkista eller till kommunens dagvattensystem. På cirka 60 centimeters höjd från botten går sedan rören ut som för vattnet vidare till stenkistan eller till kommunens dagvattensystem. Genom dräneringsbrunnen kan man utföra spolningar av dräneringsrören för att rensa dessa från slam och andra föroreningar. Man kan också föra in en kamera för att inspektera dräneringsrören. Det kan krävas att man mellan varven behöver byta sand i dräneringsbrunnen så att reningen blir än mer effektiv.


Dräneringsbrunn och dräneringsrörens djup

Dräneringsrören som placeras längs med fastigheten ska ligga cirka 1 decimeter under husets betongplatta. Om fastigheten har källare så innebär det att djupet på dräneringsrören blir drygt 2 meter. Sedan ska dräneringsrören luta med en centimeter per meter fram till dräneringsbrunnen. Dräneringsbrunnen ska placeras på ett djup som är cirka 3,5 till 4 meter. Att både dräneringsrör och dräneringsbrunnens placeras på rätt djup är viktigt och har betydelse för hur effektivt dräneringen kommer att föra undan grundvatten, regnvatten och smältvatten. Ska dessutom dräneringen anslutas till kommunens dagvattensystem behöver man även ta hänsyn till hur djupt detta system ligger. Detta vet dock det företag som utför dräneringen.


Om oss på Gårdsmark

Gårdsmark är ett företag som specialiserat sig på att utföra husdränering och installation av enskilt avlopp för privatpersoner och företag på flera orter i Sverige. Våra medarbetare har varit verksamma i branschen under en lång tid och har därmed en stor kunskap då det kommer till dräneringar. Vi innehar dessutom SGC-certifiering, Säker Grund Certifiering, vilket innebär att vi utför din dränering på ett korrekt och säkert sätt. Dessutom lämnar vi marknadens bästa garantier för både arbete och material så att du kan känna dig trygg med vårt arbete en lång tid framöver.

Du är välkommen att kontakta oss på Gårdsmark om du vill få mer information om hur vi kan hjälpa dig med din dränering. Du kan också boka ett kostnadsfritt platsbesök där vi utför en fuktmätning och lämnar förslag på åtgärder för din dränering.