Dränera torpargrund

Vad kostar det att dränera en torpargrund?

När ditt hus inte längre har en fungerande dränering finns det en överhängande risk att vatten och fukt tränger in i husgrunden och in i fastigheten. Det kan leda till omfattande skador som kan få allvarliga konsekvenser om de inte åtgärdas. Exempelvis kan fukt inne i fastigheten utveckla mögel, som är ohälsosamt för de boende, men även leda till skador på golv och väggar som kräver dyrbara reparationer. Om ditt hus är utsatt för fukt från husgrunden eller om det är mer än 30 år sedan som du utförde en dränering är det dags att dränera om din torpargrund.

Att dränera om en torpargrund

Du kan ofta själv se om du behöver lägga en ny dränering för ditt hus genom att leta efter tecken på att dräneringen inte fungerar. Det visar sig vanligast genom att marken är fuktig under huset eller att det uppstår svarta fläckar på betong eller puts. Att fukt tränger in i fastigheten eller om det finns en unken lukt är andra tecken på att dräneringen för huset inte fungerar.

Vad som händer om man inte dränerar är att fukt och vatten kommer bidra till att det uppstår skador på fastigheten, efter en tid. Som tidigare nämnts så kan det också bildas mögel som kan göra de som vistas i fastigheten sjuka.

Bästa tiden att dränera en torpargrund

Oavsett om man har en torpargrund, betongplatta eller källare så är bästa tiden för att utföra en dränering då marken är torr, hård eller då det finns tjäle i marken. Detta så att inte de maskiner som används för att utföra grävningen ställer till med så stor skada på tomten. Normalt går det att utföra en dränering även under vinter så länge inte temperaturen understiger -10 grader. Värmen från huset brukar normalt värma upp marken kring husgrunden så att det går att gräva även då det är tjäle i marken.

Vad kostar det att dränera en torpargrund?

Hur stor kostnaden blir då man ska dränera en torpargrund beror på flera olika faktorer som bland annat de förutsättningar som råder för fastigheten och tomten. Krävs det mycket förarbete eller om tomten har begränsningar så att det är svårt att komma fram med maskiner så kan det påverka kostnaden. Andra saker som också påverkar kostnaden är val av material, om även dräneringsbrunnar ska installeras och om man samtidigt vill isolera sin torpargrund.

För att få information om hur mycket det kostar att dränera en torpargrund kan du kontakta oss på Gårdsmark så att vi kan göra ett kostnadsfritt hembesök. Då kan vi inspektera de förutsättningar som gäller för din fastighet, husgrunden och bistå med konsultation kring det material som ska användas. Därefter kan du få en offert direkt på plats med ett exakt, fast pris för din dränering.

När du ska dränera din torpargrund kan du använda dig av ROT-avdrag vid dränering. Det betyder att du kan få en skattereduktion på motsvarande 30 % av våra arbetskostnader. Avdraget gör vi direkt på vår faktura så att du slipper ligga ute med pengar.

Anlita oss på Gårdsmark då du ska dränera en torpargrund

Vi hos Gårdsmark har utfört dräneringar under många år till idel nöjda kunder i Dalarna med omnejd men även på flera andra platser runt om i landet. Då vi specialiserat oss på dränering så har vi genom åren blivit experter inom området och kan därmed erbjuda skräddarsydda lösningar för alla typer av dräneringar.

Vårt huvudkontor ligger beläget i Dalarna men vi utför dränering på andra orter över hela Sverige. Våra medarbetare är yrkesutbildade och har varit verksamma inom branschen under en lång tid vilket borgar för att du alltid får arbetet utfört korrekt och med högsta kvalitet.

Har du någon fundering?