Dränering Örebro

Dräneringar & enskilt avlopp i Örebro

Om du bor i en äldre fastighet kanske du är i behov av att dränera om fastigheten. En fastighets dränering är viktig för att grundvatten, regnvatten och smältvatten ska föras bort från huset. Detta så att vattnet inte tränger in i husets grund eller källare och bidrar till skador. Att ha lite fukt i källaren behöver inte betyda att huset inte har en fungerande dränering. Dock är det viktigt att du kontrollerar varför det finns fukt, för att säkerställa så att fukten inte vandrar vidare in i fastighetens väggar och golv. Fuktskador kan leda till kostsamma reparationer men också göra så att det utvecklas mögel, vilket kan göra de boende i fastigheten sjuka.

 

Du kan själv göra en okulär besiktning av din källare för att se om det finns fukt. Du kan enklast se det genom att färgen på väggarna flagnar, att putsen har släppt eller att det finns svarta fläckar. Då fukt avger en unken doft, vilket doftar starkast i textilier som förvaras i källaren, kan du också försöka att lukta dig till fukt. Är din fastighet 30 år eller äldre bör du utföra en fuktmätning i källaren, även om du inte kan se synliga fuktskador. Vi på Gårdsmark kan erbjuda dig en kostnadsfri fuktmätning och därefter ge förslag på åtgärder, om det uppdagas några brister i dräneringen, utan att du förbinder dig för något. Gårdsmark är specialister på dränering och jobbar även i Örebro. Vi kan ge dig professionell hjälp när du behöver dränera om din fastighet.

Vad kan hända om du inte dränerar om

Så länge du inte har fått in fukt i källaren eller i husgrunden så har du en fungerande dränering, oavsett hur gammal den är. Det är först då fukten tränger in i betongplattan, husgrunden och i källarväggarna som du behöver genomföra en dränering av fastigheten för att undvika dyrbara reparationer. Det som kan hända om du har fått fukt in i fastigheten och väljer att inte utföra en dränering är att husets grundkonstruktion kan skadas. Fukten som tränger in i betongplattan kan få armeringsrör att rosta och betongen att bli porös, vilket leder till sämre hållbarhet. Det kan göra att huset sätter sig och vara upphov till skador på grunden, fasaden eller inomhus, som bland annat sprickor. Om fukt får frodas i källaren kan den också utveckla mögel som kan vara hälsovådligt för de boende i huset.


Enskilt avlopp i Örebro

Har du en fastighet som ligger så belägen att den inte kan anslutas till kommunalt avloppssystem kan du behöva installera ett enskilt avlopp. När du ska installera ett nytt enskilt avlopp i Örebro eller behöver byta ut ditt befintliga finns det en hel del saker som du behöver tänka på. Bland behöver ditt enskilda avlopp uppfylla de krav som ställs av kommunen. Det finns dels grundkrav på ett enskilt avlopp och utöver det krav av normalgraden eller en högre kravnivå, beroende på var din fastighet är belägen. Det är du som fastighetsägare som dels är skyldig att se till att det finns tillstånd för ditt enskilda avlopp men även att de uppfyller de krav som kommunen har på enskilt avlopp i ditt område.


Installera enskilt avlopp

När du ska installera ett enskilt avlopp behöver du välja ett avloppssystem som dels är dimensionerat för hushållets avlopp men också uppfyller kommunens krav. Du behöver också välja ett avloppssystem som rent praktiskt går att installera på din tomt, vilket beror på din tomts förutsättning. När du ska installera ett enskilt avlopp bör du anlita ett professionellt markföretag som har den kunskap som krävs för att kunna hjälpa dig med att välja avloppssystem men som också kan utföra arbetet på ett korrekt sätt. Om kommunen inte godkänner din installation av enskilt avlopp kan du behöva göra om installationen ytterligare en gång, vilket medför ytterligare kostnader för ditt enskilda avlopp.


Anlita oss på Gårdsmark

Gårdsmark är ett professionellt markföretag som är beläget i Dalarna men som utför dränering och installation av enskilt avlopp på flera orter i Sverige. Vi är certifierade inom fuktskydd och har en stor erfarenhet inom dränering vilket borgar för att du kan vara säker på att arbetet utförs på ett korrekt och säkert sätt. Vi har specialiserat oss på dränering och enskilt avlopp vilket har gjort oss till experter inom området. Vi lämnar även marknadens bästa garantier som gör att du kan vara säker även efter vår leverans. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din dränering eller installation av ditt enskilda avlopp. Du kan boka ett kostnadsfritt hembesök genom formuläret på vår hemsida, utan några förpliktelser. Då kan vi utföra en inspektion och lämna förslag på de bästa lösningarna för din fastighet.


Hur vi dränerar i Örebro

Alla hus behöver en dränering i Örebro som kan leda bort grundvatten, som finns i marken, och ytvatten som kommer genom regn och då snö smälter. Om vattnet inte leds bort på ett effektivt sätt kan det leda till att marken kring husgrunden blir instabil men också att fukt tränger in i husets grund och källare. Om man har fått in fukt i en källare behöver det inte betyda att huset har en dålig dränering. Det kan istället bero på andra orsaker som exempelvis att ett vattenutkast från husets avvattningssystem kastar ut vatten mot husets grund eller att ett avvattningsrör har spruckit under marken. Det kan också bero på att marken runt huset inte lutar bort från husets grund så att det istället ansamlas vid husgrunden.


När du ska utföra dränering i Örebro

Du kan självklart utföra en dränering själv om du är händig, har tillgång till maskiner och kunskap inom området. I annat fall är det alltid säkrast att anlita ett professionellt markföretag som Gårdsmark. Vi har personal som är utbildade och har en lång erfarenhet inom branschen vilket innebär att de vet hur arbetet ska utföras, vilket material som ska användas och att arbetet utförs enligt gällande branschregler. Att dränera om sitt hus kostar en del pengar och då vill man inte chansa att det ska gå bra utan då vill man helst veta att det kommer utföras med ett försklassigt resultat. Dessutom lämnar vi på Gårdsmark branschenliga garantier på vårt arbete så att du kan vara trygg även efter att vi är klara med din dränering.


Anlita oss för installation av enskilt avlopp i Örebro

När du ska installera ett enskilt avlopp i Örebro är det flera saker som du behöver tänka igenom så att allt går som planerat. Dels behöver du bestämma vilken typ av avloppssystem du ska installera. För att kunna välja avloppssystem behöver du först granska vilka förutsättningar som råder på din tomt så att systemet dels får plats och dels kan installeras enligt de riktlinjer som finns. Du behöver också veta hur systemet ska användas, för avlopp och toalett, och för hur många personer så att systemet du väljer är rätt dimensionerat. Slutligen behöver du också ta hänsyn till kommunens miljökrav så att det system som du väljer uppfyller dessa.

Du är välkommen att kontakta oss på Gårdsmark som är experter på enskilt avlopp i Örebro. Vi kan hjälpa dig med allt från projektering och ta fram information för din ansökan om tillstånd till installation av ditt enskilda avlopp.