Fukt i källaren

Varför har jag fukt i källaren i Dalarna?

Det absolut vanligaste skälet till fukt i källaren är att dräneringen slammat igen. Det orsakar att grundvattnet inte längre leds bort från källaren. Andra tänkbara orsaker till fuktproblem kan vara stuprör som inte riktats bort från huset samt mark som lutar mot källarväggarna.

Hur fungerar en dränering?

Dräneringens uppgift är att förhindra fukt ifrån att tränga sig in i ditt hus. Det är en nödvändig åtgärd för att mögel inte ska bildas eller att du drabbas av andra fuktangrepp. Vid en dränering grävs ytan upp närmast din husgrund eller källare och i hålet placeras en dräneringsslang som leder bort grundvatten. Schaktet fyller man sedan med dränerande grus som skyddas med en fiber duk. Fiberduken används för att förhindra att jord sjunker ned i och förstör dräneringen. Över fiberduken lägger man jord eller ytterligare ett lager grus. Därefter sätts någon form av isolering eller annat fuktskydd som skyddar källarväggarna. När väggarna är inklädda med fuktskydd fylls sedan schaktet igen, då används oftast de befintliga massorna man gräver upp.


Boka in en kostnadsfri fuktkontroll

Vi erbjuder en gratis fuktkontroll av din villa. Våran företrädare fuktmäter och går igenom källarens skick tillsammans med dig. Skriv in dina kontaktuppgifter i något av formulären på hemsidan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom kort.