Dräneringsrör djup

Har det djup dräneringsrör installeras betydelse?

Anledningen till att man har en dränering runt en fastighet är för att dels leda bort grundvattnet som stiger upp ur marken men även för att få bort vatten och fukt från lerjord. Utöver det så tar husets dräneringssystem hand om vatten som uppstår i samband med regn eller töväder så att det inte samlas på tomten kring husgrunden. Genom att leda bort vatten från husgrunden med hjälp av dräneringsrör som ligger på rätt djup så minskar man riskerna för att fukt ska tränga in i fastigheten.

Vad händer om man inte har en dränering?

Vad som händer om man inte dränerar eller om man har lagt dräneringsrör på fel djup är att grundvattnet i marken kommer att stiga uppåt och göra marken kring husgrunden fuktig. Likaså kommer regnvatten och smältvatten att samlas på tomten och kring husets grund. Detta vatten och fukt kommer med tiden att tränga sig igenom betong, puts och murar där de bidrar till att betongen och putsen vittrar sönder.

Det finns också en risk att fukt som tränger in i betong får armeringen att rosta, vilket gör att det tappar sin hållfasthet. Det kan leda till att huset rör på sig med påföljden att det uppstår allvarliga skador på huset, både utvändigt och invändigt.

Fukt inne i fastigheten

När vattnet tränger igenom husgrunden och källarväggar in i fastigheten kan fukten vandra vidare till golv och väggar inne i fastigheten. Det kan leda till att man behöver utföra omfattande reparationer som dessutom innebär stora olägenheter för de boende. Om man inte hanterar fukt som kommit in i fastigheten kan det utvecklas mögel som kan bidra till att de som vistas i fastigheten blir sjuka.

Anlita en dräneringsspecialist vid dränering

För att undvika framtida skador på hus eller invändiga fuktskador och mögel måsta man dränera sitt hus regelbundet. Ett hus ska dräneras om cirka vart 30 år men det kan finnas faktorer som gör att man behöver dränera om redan efter 15 år, eller tvärtom, att dräneringen klarar sig i mer än 40 år.

För att dräneringen ska utföras på ett säkert sätt, bli korrekt utfört och med rätt material kan man kontakta oss på Gårdsmark som är specialister på dränering. Då ser vi till att arbetet utförs med godkänt material och av medarbetare som är certifierade inom Säker Grund. Det innebär att vi lägger dräneringsrör på rätt djup, utifrån de förutsättningar som råder för din fastighet, men även att vi sätter ett säkert fuktskydd på din husgrund och dina källarväggar.

Isolera din källare för bättre inomhusklimat

När du utför en dränering kan du samtidigt passa på att isolera dina källarväggar. Då får du varma och torra källarväggar som bidrar till att du får ett jämnt inomhusklimat i källaren. Det gör att du kan inreda din källare och därmed få extra bostadsutrymme. Då en isolering även effektivt stoppar upp en del av källarens värmeförluster så bidrar det till att du även kan se fram emot sänkta kostnader för ditt hus uppvärmning.

Anlita oss på Gårdsmark för din dränering

Om du vill vara säker på att dina dräneringsrör läggs på rätt djup och att arbetet med dränering i övrigt sker professionellt och med godkänt material kan du vända dig till oss på Gårdsmark. Vi hos Gårdsmark har specialiserat oss på tjänster som dränering och enskilt avlopp vilket genom åren har gjort oss till experter på dessa områden.

Vi hos Gårdsmark utgår från vårt huvudkontor i Dalarna men utför dränering på flera platser runt om i Sverige. Om du vill boka ett kostnadsfritt hembesök där du kan få fri konsultation och förslag på åtgärder är du välkommen att kontakta oss.

Har du någon fundering?