ROT-avdraget

ROT-avdraget vid dränering

Har du upptäckt fukt i källaren eller är det över 30 år sedan dräneringen senast lades för din fastighet bör du utföra en fuktmätning för att kontrollera fastighetens luftfuktighet i källaren. Att vänta för länge kan bidra till att du istället får skador på fastighetens grundkonstruktion som kan leda till sättningar, vilket i sin tur kan bidra till att det uppstår sprickor i fastigheten. Du är välkommen att kontakta oss på Gårdsmark för att beställa en kostnadsfri fuktmätning av din fastighet, helt utan några förpliktelser. Om du väljer att utföra en dränering av din fastighet har du som privatperson möjlighet att använda dig av ROT-avdraget.

ROT-avdrag vid dränering

När du som privatperson utför en husdränering har du möjlighet att göra ett skatteavdrag på motsvarande 30 procent av våra arbetskostnader, upp till ett maximalt belopp på 50 000 kronor. Är ni två som äger fastigheten har ni båda möjlighet att använda er av ROT-avdraget, vilket betyder att ni kan dra av upp till 100 000 kronor. För att kunna använda ROT-avdrag krävs att du äger fastigheten, är myndig och har betalat in motsvarande belopp i skatt. Hos oss på Gårdsmark kan du få ROT-avdraget redan på fakturan. Det betyder att du slipper ligga ute med pengarna men även att du överlåter all administration kring skatteavdraget till oss. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din dränering och för mer information om ROT-avdrag.


Utföra en fuktmätning

Om du har en fastighet som är köpt under 1970-talet eller tidigare är det sannolikt dags att lägga ny markdränering. Likaså om du upptäckt att det finns fuktskador inne i fastighetens källare. Det är rekommenderat att man utför en fuktmätning 30 år efter den senaste dräneringen, oavsett om huset har synliga fuktskador eller inte. Vid en fuktmätning mäter vi luftfuktigheten i källaren och kan på så sätt upptäcka om det finns fukt i källaren. Om luftfuktigheten är över 75 procent föreligger det en risk att det kommer uppstå fuktskador som kan leda till dyrare reparationer i framtiden. Gårdsmark kan erbjuda dig kostnadsfri fuktmätning utan några förpliktelser. Boka ett hembesök genom formuläret på hemsidan så kommer vi ut och gör en fuktmätning i din fastighet.


Vad är orsaken till att man får fukt i källaren?

När du har upptäckt fukt i källaren så kan det bero på flera orsaker. Dels kan det bero på bristfällig markdränering, vilket bidrar till att vattnet vid husgrunden inte rinner undan utan istället samlas vid husgrunden. Det kan också bero på andra orsaker som exempelvis att grundvattnet har stigit, att ett stuprör kastar ut vatten mot grunden eller att ett rör i marken som hanterar regnvatten har brustit. En vanlig orsak kan vara att marken vid husgrunden har sjunkit så att marken lutar in mot husgrunden, istället för från, vilket gör att det samlas vatten vid grunden då det regnar eller då snön smälter. Oavsett orsak till att du har fukt i källaren bör du snarast utföra en fuktmätning och låta en fuktkontrollant inspektera fastigheten för att ge råd över åtgärder som bör vidas.


Vad kan hända om jag inte dränerar om huset?

Om huset inte har någon fukt i källaren eller om fuktmätningen visar normala värden behöver du förstås inte utföra någon dränering av fastigheten då dränering fungerar. Om du däremot har fuktskador som kan härledas till en icke fungerande dränering kan detta leda till skador på fastigheten som kan bli mycket dyrbart att reparera. Fukten kan tränga in i bottenplattan och bidra till att armeringen rostar och att betongen luckras upp och blir porös och därmed tappar sin hållbarhet. Det kan leda till att huset får sättningar som i sin tur kan göra att det uppstår sprickor i grunden, fasaden och även inne i bostaden. Fukt kan också vandra vidare från källaren till golv och väggar men även utveckla mögel, vilket kan få de boende i fastigheten att bli sjuka.


Kontakta oss för en kostnadsfri fuktmätning

Om du har upptäckt fukt i källaren eller om det är över 30 år sedan som fastigheten senast fick en ny dränering är du välkommen att kontakta oss på Gårdsmark. Vi kan erbjuda dig en kostnadsfri fuktmätning, utan att du förbinder dig för något. Efter mätningen får du ett protokoll och eventuellt förslag på åtgärder. Om du vill kan vi lämna en offert för din dränering och ge dig ett fast, konkurrenskraftigt pris. Självklart uppfyller vi också alla krav för att du ska kunna använda dig av ROT-avdrag motsvarande 30 % av våra arbetskostnader.