Vad finns det för risker med att inte dränera sitt hus?

Vad är riskerna med att inte dränera sitt hus?

  • Fuktskador på husets grund och konstruktion. Fukt kan orsaka mögel, röta och andra skador på husets grund och konstruktion. Detta kan leda till allvarliga problem, till exempel sprickor i väggarna, flagnande färg och till och med ras.
  • Problem med fuktiga golv och väggar. Fukt kan göra att golv och väggar blir fuktiga och kalla. Detta kan vara obehagligt och kan även leda till hälsoproblem, till exempel astma och allergier.
  • Problem med mögel och bakterier. Fukt kan skapa en grogrund för mögel och bakterier. Detta kan vara farligt för hälsan och kan även leda till otrevliga lukter  i hemmet.

Det är alltså viktigt att du ser till att dränera så fort det blir aktuellt. Kontakta oss på Gårdsmark så kommer vi hem till dig och utför en kostnadsfri fuktkontroll.