Vad är riskerna med fuktskador?

  • Fuktskador på husets grund och konstruktion. Fukt kan orsaka mögel, röta och andra skador på husets grund och konstruktion. Detta kan leda till allvarliga problem, till exempel sprickor i väggarna, flagnande färg och till och med ras.
  • Problem med fuktiga golv och väggar. Fukt kan göra att golv och väggar blir fuktiga och kalla. Detta kan vara obehagligt och kan även leda till hälsoproblem, till exempel astma och allergier.
  • Problem med mögel och bakterier. Fukt kan skapa en grogrund för mögel och bakterier. Detta kan vara farligt för hälsan och kan även leda till otrevliga lukter  i hemmet.

Det är alltså viktigt att agera snabbt ifall du ser tecken på fuktskador. Kontakta oss vid de första tecknen du ser, så kommer vi hem till och genomför en kostnadsfri fuktkontroll!