Vad är fördelarna med ett enskilt avlopp?

Du måste till börja med ha ett enskilt avlopp om ditt hem producerar avlopp (ifall du har en toalett, t ex) men ej är kopplad till det kommunala avloppsnätet.

Det finns också flertalet konkreta fördelar med att ha ett enskilt avlopp:

  • Miljövänligt – minskar föroreningar av vattendrag, sjöar och grundvatten.
  • Ekonomiskt – du slipper betala avloppsavgift till kommunen.
  • Flexibelt – kan anpassas efter din fastighets förutsättningar.
  • Självförsörjande – du är inte beroende av det kommunala avloppsnätet.