Dräneringssystem

Vilket är det bästa dräneringssystemet för ditt hem?

För att förhindra att fukt och vatten tränger in i din fastighet behöver du dränera om din fastighet cirka vart 30:e år. Det finns flera olika dräneringssystem att välja mellan då man ska dränera sitt hus. Vilket system som passar ens hus bäst beror på flera olika faktorer som bland annat typ av husgrund, markens fuktighet och hur lång livslängd man vill få för sin dränering. Att dränera om sitt hus medför en del kostnader men utan en fungerande dränering finns en risk att man får in fukt i fastigheten som kan leda till omfattande skador och mögel. Om man väntar för länge med att dränera om sitt hus finns en risk att man, utöver dräneringen, även blir tvungen att betala för omfattande reparationer.

Välja det bästa dräneringssystemet för sitt hus

Många fastighetsägare tänker inte på att huset behöver dräneras vart 30:e år. Anledningen till det är att dräneringen inte är lika påtagligt som ett slitet tak, flagnande fasadväggar eller fönster. Oftast blir fastighetsägaren inte medveten om att man måste dränera sitt hus förrän skadan redan är skedd och fukt har kommit in i fastigheten.

När man har fått in fukt i sin fastighet eller då husets grund vittrar sönder och får sprickor bör man omgående ta tag i problemet så att man inte behöver utföra dyrbara reparationer. Dessutom kan fukt inne i fastigheten leda till mögel som kan göra de boende i fastigheten sjuka.

Markdränering för alla typer av fastigheter

Oavsett vilken typ av husgrund fastigheten har så behöver alla fastigheter samma typ av markdränering. En markdränering har till uppgift att leda bort grundvatten och vatten som kommer från lerjord men även regnvatten och smältvatten som samlas på tomten. Det innebär att man behöver gräva upp ett schakt runt fastigheten och därefter lägga ned dräneringsrör på rätt grävdjup och med rätt lutning så att vattnet i marken kan föras bort från husgrunden.

Dräneringsrören ska anslutas till en dräneringsbrunn där vattnet samlas upp och filtreras innan det senare förs vidare till kommunens dagvattensystem. Om vatten i och på mark runt husgrunden inte tas om hand kommer det med tiden tränga in i husgrunden och genom källarväggar, vilket leder till fuktskador.

Dränering för hus på betongplatta

När man gjuter en betongplatta så lägger man idag fuktskydd under plattan som man sedan gjuter plattan på. Man kan även använda sig av dräneringssystem som exempelvis Optidrain för att isolera betongplattan, vilket innebär att man lägger en duk på marken, som utgör fuktskydd, och sedan skivor på marken som man sedan gjuter över.

Att isolera betongplatta började man med under 1970-talet men på den tiden så lade man isoleringen ovanpå betongplattan, vilket gjorde att man stängde in fukten i betongplattan. Vid markdränering för hus med betongplatta så lägger man idag fuktskydd runt betongplattans kanter.

Dränering för en torpargrund

Förr i tiden var det vanligt att man inte dränerade en torpargrund då fukt torkades ut med hjälp av den värme som kom genom husets golv. I dag så är torpargrunder så avancerade samtidigt som golv i fastigheter är välisolerade så det inte finns någon värme som torkar ut fukt under huset. Därför behöver även en torpargrund dräneras, först med vanlig markdränering men även förses med fuktskydd så att inte fukten tränger in i fastigheten.

Det är också många som väljer att isolera sin torpargrund för att få ett ännu bättre skydd mot fukt men även för att minska värmeförlusterna från fastigheten.

Dränering för hus med källare

Har man ett hus med källare är det viktigt att man har en bra markdränering som är utförd korrekt och med rätt material för att minimera riskerna för att det ska komma in fukt i källaren. På källarväggarna sätter man också fuktskydd i form av plastmattor, ofta kallat Platonmattor, som ser till att fukt inte kommer in till källarväggarna.

De flesta som dränerar om en fastighet som har källare ser dock vinster med att använda ett komplett dräneringssystem. Med isolerande skivor får man ett fuktskydd som inte släpper igenom vatten eller fukt men som har en struktur som släpper ut fukt inifrån källarväggarna. Dessutom får man en effektiv isolering som gör att man får ett bättre inomhusklimat och minskade kostnader för husets uppvärmning.

Vi kan hjälpa dig med din dränering

Om du vill få hjälp med att välja dräneringssystem för ditt hus kan du kontakta oss på Gårdsmark som är specialister på dränering. Vi har medarbetare som är certifierade inom Säker Grund men även inom ett flertal olika dräneringssystem på marknaden. Det gör att du kan vara trygg med att du får arbetet utfört korrekt och enligt gällande branschregler.

Gårdsmark har sitt huvudkontor i Dalarna men utför tjänster som dränering och installation av enskilt avlopp på flera orter över hela Sverige. Dessutom kan vi erbjuda dig marknadens bästa garantier så att du kan vara trygg även efter att vi är klara med din dränering.

Har du någon fundering?