grävning

Vilka tjänster erbjuder Gårdsmark inom grävning?

Gårdsmark har främst specialiserat sig inom områdena dränering och enskilt avlopp. Det innebär att vi besitter en stor kunskap och massor av erfarenhet inom dessa områden som gör att vi kan utföra arbetet på ett korrekt och säkert sätt, dessutom alltid enlig leveransplan. Vi lämnar dessutom mycket omfattande garantier för våra utförda arbeten vilket gör att du som kund kan vara trygg med vårt arbete även efter att vi är klara. Vi utför grävning åt både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar och kan erbjuda er konkurrenskraftiga priser för våra tjänster. Kontakta gärna oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din grävning eller boka ett kostnadsfritt hembesök.

Gårdsmarks tjänster

Gårdsmark utför tjänster i flera län runt om i Sverige. Vi har främst specialiserat oss på husdränering och enskilt avlopp vilket har gjort att vi är experter inom dessa två områden. Gårdsmark är också SGC-certifierade, Säker Grund Certifierade, vilket innebär att vi har en stor kunskap då det kommer till att hitta fukt, fuktskydd och dränering. Utöver det lämnar vi alltid ordentliga garantiåtagande på både arbete och material så att du som kund kan känna dig trygg även efter att vi är klara med din husdränering.


Dränering av fastigheter

Du kan se om finns fukt i källaren genom att färgen flagnar från väggarna, att putsen på väggarna släppt eller att det uppstått svarta fläckar på väggarna. Du kan också lukta dig till fukt som avger en unken doft som bäst sätter sig i tygmaterial som förvaras i källaren. Om du har upptäckt att det finns fukt i din källare är du välkommen att vända dig till oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök för inspektion, fuktmätning och få förslag på åtgärder. Detsamma gäller om det är minst 30 år sedan fastigheten fick en ny dränering. Då kan du boka en kostnadsfri fuktmätning, helt utan förpliktelser, där vi sedan lämnar förslag på eventuella åtgärder.


Vilka skador kan uppstå om dräneringen inte fungerar?

Att fastigheten har en fungerande dränering är viktigt så att regnvatten, smältvatten och grundvatten kan föras iväg till en stenkista istället för att vattnet ska samlas vid husgrunden. Om dräneringen inte fungerar kommer betongplattan, husgrunden och källarväggarna att suga åt sig fukten vilket kan leda till att fastighetens grundkonstruktion blir försvagad så att huset rör sig. Vid sättningar av hela fastigheten kan ytterligare skador uppstå som sprickor i fasaden, husgrunden och inne i bostaden, vilket kräver omfattande reparationer. Fukt kan också vandra vidare från källare till golv och väggar inne i fastigheten men också utveckla mögel, vilket kan vara hälsovådligt för de boende i fastigheten.


Anlita Gårdsmark för din dränering

Gårdsmark är experter på husdränering och vet hur arbetet ska utföras på ett korrekt och säkert sätt. Vi gräver upp längs med husgrunden och sätter nytt fuktskydd på betongplatta och källarväggar alternativt isolerar källarväggarna för en bättre inomhusmiljö. Sedan lägger vi nya dräneringsrör på exakt rätt djup och fyller sedan på med makadam som gör att vattnet lättare rinner undan. Därefter omsluter vi rören med geotextil, som förhindrar att rören slammar igen och fyller igen schaktet med fyllnadsmassor. Efter att vårt arbete är klart kan du se fram emot att ha en effektiv dränering med en lång livslängd. Dessutom får du upp till 15 års garanti på material och arbete.


Enskilt avlopp

Cirka 10 procent av alla fastigheter i Sverige har enskilt avlopp vilket innebär att de inte är anslutna till ett kommunalt avloppssystem utan hanterar fastighetens avlopp själva. För att uppfylla de lagar och förordningar som gäller för enskilt avlopp så att inte miljön påverkas krävs det att det finns ett godkänt och fungerade enskilt avlopp. Ett avloppssystem som inte släpper ut ämnen i naturen som är skadliga för natur, djur och sjöar.


Vilka regler gäller för enskilt avlopp

Det är fastighetsägaren som ansvarar för fastighetens enskilda avlopp. Det innebär att fastighetsägaren behöver se till att det dels finns tillstånd för ett enskilt avlopp och dels att avloppets rening fungerar så att inte giftiga ämnen kommer ut i naturen. Är du osäker på vad som gäller för din fastighet eller om du vill utföra en kontroll av ditt enskilda avlopp är du välkommen att kontakta oss på Gårdsmark för att boka ett kostnadsfritt hembesök. Då kan vi inspektera ditt avlopp, svara på dina frågor och lämna förslag på åtgärder.