installera enskilt avlopp

Vi erbjuder dig hjälp med att installera enskilt avlopp för ditt hus

Att installera ett enskilt avlopp är en process som kräver tillstånd, godkännande och slutbesiktning från kommunen innan man kan börja använda avloppet. Om man inte har installerat enskilt avlopp tidigare kan man få hjälp med att installera enskilt avlopp av oss på Gårdsmark som är specialister inom området.

Att tänka på då man ska installera enskilt avlopp

Först behöver tomten inspekteras så att det finns plats att installera ett enskilt avlopp. När man planerar installationen av ett enskilt avlopp behöver man ta fram information om andra enskilda avlopp som finns i området hos grannar. Detta då det krävs att man inte placerar ett enskilt avlopp nära varandra eller så att lukt stör grannarna.

Välja enskilt avlopp

Därefter behöver man välja ut det system man ska installera, vilket behöver vara väl dimensionerat utifrån de behov man har för avloppshantering i sin fastighet. Innan avloppet köps behöver man skicka in en ansökan om tillstånd till kommunen där man dels ber om lov att installera ett enskilt avlopp och även skickar med specifikationer på det system man har valt. Med ansökan ska även bifogas en markritning där man markerar ut var man ska installera avloppet och var grannarna har sina avlopp installerade.

Systemet ska uppfylla de krav som kommunen har på rening och placering men ska även klara av att hantera den mängd avloppsvatten som fastigheten producerar.

Installera enskilt avlopp

När man har fått tillstånd från kommunen kan man påbörja arbetet med att gräva upp tomten så att man kan lägga ned avloppsrör, avloppsbrunn och ett reningsverk. Avloppsrören ska ligga på ett sådant djup och ha rätt lutning så att det blir ett bra flöde fram till avloppsbrunnen.

Om man har toalett ska avloppsbrunnen ha tre kammare så att allt slam effektivt skiljs från vattnet. Slammet blir sedan kvar i brunnen medan vattnet förs vidare till ett minireningsverk där vattnet filtreras så att alla giftiga ämnen neutraliseras. Slutligen leds vatten vidare ut i naturen och blandas med grundvattnet.

Hur pass effektiv filtrering man behöver göra beror på i vilket skyddsområde som fastigheten är belägen. Denna information får man från kommunen och påverkar även valet av enskilt avlopp.

Efter att det enskilda avloppet är installerat ska kommunen besiktiga systemet innan det får tas i bruk så att det uppfyller alla krav som kommunen har.

 

Få hjälp med att installera enskilt avlopp

Som tidigare nämnts så är det en krävande process att installera enskilt avlopp. Dessutom är det fastighetsägaren som är ansvarig för det enskilda avloppet och att avloppet uppfyller de regler och lagar som kommunen har för enskilt avlopp. Om något blir fel så kan man få betala dryga böter.

Om du vill få professionell hjälp med att installera enskilt avlopp kan du kontakta oss på Gårdsmark som är proffs på enskilt avlopp. Då kan vi hjälpa dig hela vägen från projektering och val av enskilt avlopp till att ta fram allt underlag du behöver för att ansöka om tillstånd hos kommunen och slutligen installera ditt enskilda avlopp.

Boka kostnadsfritt hembesök för konsultation

När du ska installera ett enskilt avlopp kan du vända dig till oss på Gårdsmark som har specialiserat oss på enskilt avlopp och dränering. Våra utbildade och erfarna medarbetare leder dig genom hela processen så att du snabbt kan få ett enskilt avlopp installerat, utifrån alla de krav som råder.

Gårdsmark utgår från huvudkontoret i Dalarna men vi erbjuder våra tjänster på flera orter över hela landet. Du kan kontakta oss om du vill boka ett kostnadsfritt möte för konsultation inför att du behöver hjälp med att installera ett enskilt avlopp.

Har du någon fundering?