Optidrain

Vi är certifierade på Optidrain dräneringssystem

När man vill isolera sin husgrund är Optidrain ett utmärkt system för att dels förhindra att fukt tränger in i husgrunden men även värmen från att tränga ut genom husgrunden. Optidrain är ett system som passar bra att använda sig av då man vill isolera en källare som sedan ska inredas eller då man vill sänkta uppvärmningskostnaderna för sitt hus.

Vad är Optidrain system?

Optidrain är ett registrerat varumärke som omfattar ett flertal produkter som bland annat fuktskydd och isolering för tak, husgrunder, väggar och golv. När det kommer till dränering har Optidrain system för hus med källare, krypgrund och för platta på mark. Optidrain har använts för att dränera husgrunder i över 30 år och Optidrains beräknade livslängd vid isolering av en husgrund är minst 50 år.

Hur tillverkas och används Optidrain system

Optidrain är fuktskyddande, dränerande och värmeisolerande och består av en skiva som är innehåller cellplastkulor som är omsluten av bitumen och latexlim. Det gör att skivan inte absorberar vatten eller fukt men som tack vare skivans struktur kan leda bort fukt och vatten som kommer inifrån källarväggen. Det betyder att skivorna håller källarvägen fri från fukt samtidigt som den också isolerar väggen så att värmen stannar kvar inne i källaren.

Montering av Optidrain system

När man monterar skivorna så sätts dessa direkt på källarväggen och därefter sätter man på en vattentät duk utanpå skivorna, som håller skivorna torra. Detta system fungerar tvärtemot andra dräneringssystem, där man först monterar en vattentät duk på väggen och sedan sätter skivorna. Detta har visat sig vara en något sämre lösning då man inte har isoleringsskivor som är skyddade mot fukt och som sitter direkt på källarväggen för att hålla väggen torr och varm.

Användningsområden för Optidrain

Optidrain kan användas för att ge ett fuktskydd och isolera alla typer av husgrunder som exempelvis platta på mark, krypgrunder och hus med källare. Därför är det ett dräneringssystem som fungerar för alla typer av fastigheter. Tack vare skivans optimala fuktskydd och dess isolerande förmåga är den mycket populär i samband med att man utför en dränering av sitt hus.

När man isolerar med Optidrain får man ett inomhusklimat i källaren som är jämförbart med det klimat som råder på en övervåning. Dessutom så minskar man värmeförlusterna i sin källare vilket leder till sänkta uppvärmningskostnader.

Anlita oss på Gårdsmark då du vill isolera med Optidrain

När du behöver genomföra en dränering av din fastighet kan du kontakta oss på Gårdsmark som är specialister på dränering. Våra medarbetare är yrkesutbildade och har varit verksamma under många år inom branschen vilket gör att det finns ett stort kunnande och massor av erfarenhet inom dränering. Vi har även genomgått certifiering för Säker Grund vilket innebär att vi har kunskap att utföra säkra arbeten då det kommer till fuktskydd men även stor kunskap kring fuktskador.

Gårdsmarks personal är också certifierade montörer av Optidrain System. För att bli certifierad inom Optidrain ska man ha genomgått både teoretisk och praktisk utbildning. Det innebär att vi har total kännedom om produkten samt att vi har rätt kunskap för att montera Optidrain system för optimalt fuktskydd och isolering med maximal livslängd. När du anlitar oss för att dränera och isolera ditt hus kan du använda dig av ROT-avdrag vid dränering. Det betyder att du kan göra ett skatteavdrag på motsvarande 30 % av våra arbetskostnader. Avdraget gör vi direkt på vår faktura så att du slipper ligga ute med pengar.

Låt oss hjälpa dig med din dränering

Vi hos Gårdsmark har specialiserat oss på dränering och enskilt avlopp vilket har gjort oss till experter inom dessa områden idag. Vi har vårt huvudkontor i Dalarna men utför tjänster över större delen av landet.

Om du vill få hjälp med att dränera ditt hus kan du kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök. Då kan vi inspektera din husgrund, göra en fuktmätning i din källare och därefter överlämna en offert med ett fast pris redan på plats, utan att du förbinder dig för något.

Har du någon fundering?