Skydda husgrunden

Skydda husgrunden med dränering

En väldränerad husgrund är ett bra skydd mot obehagliga överraskningar som mögel, fuktskador och söndervittring. Det finns flera olika dräneringssystem att välja mellan beroende på husets läge, markens sammansättning och vilken typ av grund det är.

Hur vet man att det är dags att dränera sitt hus?

Både vid nybygge men även för befintliga byggnader kan det vara behövligt med en dränering. Det första steget i ett husbygge är alltid att se till så att marken som huset ska stå på inte avger för mycket vatten eftersom detta på sikt kommer att leda till vattenskador. Men även hus som byggs på en bra grund kommer förr eller senare att behöva undersökas och eventuellt dräneras igen.

För äldre hus finns det flera tecken på att det är dags att dränera. Färgen flagnar, dålig lukt och fukt i källarutrymmen. Det är också bra att hålla koll på när huset sist dränerades. Ungefär var 30:e år är ett bra riktmärke för hur ofta detta bör ske för att förhindra skador.

Kostnaden för en dränering varierar beroende på omfattningen av dränering, hur huset är byggt och markförhållandena. Dränering berättigar till ROT-avdrag och arbetet är en värdefull investering som förlänger fastighetens livslängd.

 

Vilket dräneringssystem fungerar bäst?

Sverige är ett avlångt land med varierande klimat och många olika typer av marksammansättningar. För att dränera hus i Gästrikland finns flertalet olika lösningar beroende på husets förutsättningar och markens sammansättning.

  • Platon: Dränering med Platon innebär att en fuktskyddsmatta läggs under huset för att skydda mot fukt. Fuktskyddsmattan bildar också en luftspalt som bidrar till att förbättra ventilationen av grunden. Platonmattan kan läggas på både in och utsidan av källarutrymmen, för att få en lägre luftfuktighet inomhus. Det finns även isolerande platonmattor som håller husgrunden varm.
  • Pordrän: Pordrän är en fuktskyddande skiva som både isolerar, dränerar och skyddar. Skivan är kapillärbrytande vilket förhindrar att väta sugs in i konstruktionen. Pordrän är ett beprövat material som har använts sedan 1960-talet. Pordrän läggs i minst 100 mm tjockt lager för att erbjuda ett säkert fuktskydd.
  • Isodrän: Isodränskrivor är fukttåliga och värmeisolerande. Dränering med Isodrän sker genom att skivorna monteras utanpå väggen och värmeisolerar grundmuren. Det här gör att fukten vandrar ut från grunden som blir torr och varm. Skivorna monteras ner under marknivå och monteringen avslutas med en täcklist.

Hur går en dränering till?

Att dränera hus är en komplex process som sker i flera olika steg. Det första steget är att gräva upp marken runt huset, oftast i etapper. Sedan läggs en dräneringsslang längst ner i marken. Slangen placeras så att den lutar mot ett avlopp. Källarväggarna isoleras från utsidan för att skydda dem mot fukt. Marken fylls sedan upp med exempelvis grus. Efter det dras dagvattenledningarna som tar hand om vatten från tak och hårda ytor. Dagvattenledningarnas funktion är att leda bort väta från huset. Dagvattenledningarna dras till det kommunala avloppssystemet eller till en dagvattenbrunn. Tiden som dräneringen tar beror bland annat på husets läge, du kan räkna med åtminstone 15–18 dagar.

Många tror att det inte går att dränera hus vintertid men en dränering kan faktiskt ske året om. Fördelen med att dränera under vinterhalvåret är att marken är hårdare och att maskinerna inte kör sönder gräsmattan. Dräneringsarbetet kan ta lite längre tid med frost i marken men resultatet påverkas inte av årstiden.

Har du någon fundering?