säkerhetsaspekter

Säkerhetsaspekter vid en dränering

Om du har fukt i källaren eller om din husgrund är angripet av fukt kan du behöva dränera om kring din fastighet. Detta är nödvändigt för att leda bort regnvatten och smältvatten men också för att kunna hantera grundvattnet så att det inte samlas vid husgrunden. Om du har fått in fukt i källaren och inte åtgärdar detta kan det på sikt leda till skador på husets grundkonstruktion. Det kan också leda till att det utvecklas mögel vilket kan vara hälsovådligt för de personer som bor i fastigheten.

Om du misstänker att du har fukt i din källare kan du boka en kostnadsfri fuktmätning hos oss på Gårdsmark, utan att du förbinder dig för något. Gårdsmark har varit verksamma länge inom branschen och har en stor erfarenhet av dräneringar vilket borgar för att du kan vara trygg med att vi utför arbetet på ett säkert och korrekt sätt.

Vad kan gå fel vid en dränering (säkerhetsaspekter att tänka på)?

När man ska utföra en dränering av en fastighet finns det flera saker som man behöver tänka på och ta hänsyn till. Om man inte har den kunskap som krävs för att utföra arbetet bör man alltid överlåta dräneringen till fackmän som är utbildade inom yrket och har en lång erfarenhet från att utföra husdränering. När du ska utföra en dränering av din fastighet kan du vända dig till oss på Gårdsmark som är experter på husdränering.


Att tänka på vid grävning runt huset

Det är främst då man gräver upp längs med husets sidor som det kan inträffa olyckor eller skador på fastigheten. Det är viktigt att huset har ett stöd så att det inte rör på sig då man frilägger grunden, vilket kan ge upphov till skador på fastigheten. Man bör också vara försiktig så att man inte gräver av rör eller elledningar i samband med dräneringen. En annan sak man behöver tänka på är att man är försiktig så att inte jordmassorna rasar. Det är också viktigt att man förbereder en plats på tomten där fyllnadsmassorna kan förvaras så att de inte gör för stor åverkan på tomten.


Att tänka på vid dräneringen

Även när man dränerar är det viktigt att tänka på att man utför en säker dränering och lägger ett säkert fuktskydd så att inte problemen kvarstår eller till och med förvärras. Bland annat är det viktigt att man lägger dräneringsrören på rätt djup. Det är också viktigt att dräneringsrören är rätt dimensionerat och att de placeras i rätt underlag tillsammans med en duk så att vattnet kan rinna undan men även för att rören inte ska slammas igen. Även fuktskyddet som ska sättas vid betongplattan och vid källarväggen behöver vara av rätt material och monteras på rätt sätt så att det ger ett bra skydd. Detsamma gäller om du istället väljer att isolera källarväggarna.


Anlita proffs på dränering

Även om du kan utföra arbetet själv, om du har den kunskap som krävs och tillgång till maskiner, kan det ändå vara tryggt att låta ett företag som är experter på dränering utföra arbetet. Det innebär att du vet att arbetet utförs på ett säkert sätt och att du även får en fungerande dränering som är dimensionerad och utförd utifrån de förutsättningar som finns för din fastighet. Som privatperson har du också möjlighet att kunna använda dig av ROT-avdrag som ger dig 30 % av arbetskostnaderna tillbaka, redan på fakturan. Dessutom får du garantier på arbetet vilket betyder att du slipper kostnaderna för en ytterligare dränering om något har gått fel.

Du är välkommen att kontakta oss på Gårdsmark för att erhålla en kostnadsfri fuktmätning utan några förpliktelser. Vi kan också erbjuda dig husdränering till ett mycket konkurrenskraftigt pris.