Dräneringsbrunn montering

Pris för montering av dräneringsbrunn

För att undvika att fukt tränger in i husgrund och källare behöver man dränera om sitt hus cirka vart 30:e år. Detta så att man får bort vatten från marken kring husgrunden som bland annat kommer från grundvattnet, regnvatten och smältvatten. När man dränerar om sitt hus brukar man även genomföra en montering av en dräneringsbrunn så att man får en bra filtrering av dräneringsvattnet.

Montering av dräneringsbrunn vid dränering

När man lägger en ny dränering brukar man skilja på det vatten som kommer från marken och det vatten som husets dagvattensystem fångar upp. Markdränering som består av grundvatten, vatten från lerjord, regnvatten och smältvatten samlas upp genom dräneringsrör som ligger på exakt rätt grävdjup, utifrån grundvattennivån.

Därefter förs vattnet vidare till en dräneringsbrunn som är fylld med sand. Här samlas vattnet upp och filtreras genom sanden innan den förs vidare till kommunens dagvattensystem. För dagvatten som kommer från husets dagvattensystem som exempelvis stuprör leds detta vatten ned i egna rör, som ligger något högre upp i marken än dräneringsrören. Även detta vatten ska ledas till en dagvattenbrunn där vattnet filtreras och sedan förs vidare till kommunens dagvattensystem.

Pris för montering av dräneringsbrunn

När du ska lägga ny dränering som även inkluderar montering av dräneringsbrunn finns det flera olika modeller att välja mellan. Kostnaden för montering av en dräneringsbrunn beror på flera olika faktorer som exempelvis storleken på brunnen, hur djupt den ska ligga och avståndet till kommunens dagvattensystem.

Ofta behöver man genomföra en montering av både en dräneringsbrunn och en dagvattenbrunn. Kanske man också monterar en spolbrunn och en inspektionsbrunn samtidigt så att man kan underhålla sitt dräneringssystem. Om du vill få ett exakt pris för montering av dräneringsbrunn kan du kontakta oss på Gårdsmark.

Då kan vi göra ett kostnadsfritt hembesök där vi kan inspektera förutsättningarna för monteringen och bistå med konsultation kring ditt val av dräneringsbrunn. Därefter kan vi lämna en offert med ett fast pris för montering av din dräneringsbrunn.

När du anlitar oss på Gårdsmark för dränering och montering av dräneringsbrunn kan du använda dig av ROT-avdrag vid dränering. Det innebär att du kan göra ett skatteavdrag på motsvarande 30 % av våra arbetskostnader. Avdraget får du direkt på vår faktura så att du slipper ligga ute med pengarna.

Låt oss hjälpa dig med montering av dräneringsbrunn

Gårdsmark är ett markentreprenadföretag som specialiserat sig på tjänster som husdränering och enskilt avlopp. Genom åren har vi samlat på oss massor av kunskap och erfarenhet kring dränering vilket innebär att vi kan erbjuda skräddarsydd dränering för alla typer av fastigheter.

Vi hos Gårdsmark utgår från vårt huvudkontor i Dalarna men kan erbjuda dränering på ett flertal platser runt om i landet. Vi har yrkesutbildade och erfarna medarbetare som varit verksamma inom branschen under lång tid. Det innebär att vi alltid utför vårt arbete korrekt, med godkänt material och enligt gällande branschregler för bästa resultat och maximal livslängd.

Om du vill få hjälp med att dränera om ditt hus kan du vända dig till oss på Gårdsmark för att boka ett kostnadsfritt hembesök. Då kan vi inspektera din husgrund, källare och därefter lämna förslag på åtgärder. Du kan också få en offert med ett fast pris direkt på plats, utan att du förbinder dig för något.

Har du någon fundering?