Dräneringsrör djup

På vilket djup ska dräneringsrör installeras?

Att dränera om en fastighet är ett tungt arbete som kräver stor noggrannhet men även kunskap kring dränering och material så att arbetet utförs korrekt. En så simpel sak som att lägga dräneringsrör på fel djup kan leda till att husets dränering inte fungerar. Det finns flera faktorer som man behöver ta hänsyn till då man ska planera vilket djup dräneringsrör ska placeras som bland annat hur högt grundvattnet stiger i marken.

Inför en dränering

Inför att du ska genomföra en dränering kan du kontakta oss på Gårdsmark som är experter på all typ av dränering. Då kan vi göra en inspektion av din tomt och husgrund så att vi kan planera arbetet med dräneringen. Bland annat undersöker vi vilka möjligheter som finns att utföra arbetet med minimal påverkan på din tomt. Detta för att minska arbetet i samband med att tomten ska återställas.

Vi kontrollerar även om trappor, altaner och andra utbyggnader runt huset kan förankras så att det går att utföra en säker dränering eller om de behöver monteras bort. Våra medarbetare har den kunskap som krävs för att också kunna bedöma hur grävningen ska utföras vid dränering så att det inte finns en risk att ditt hus rör sig. Samtidigt beräknas även vilket djup som dräneringsrör ska placeras för att vara mest effektiva.

Hur går en dränering till?

När vi på Gårdsmark utför en dränering kommer vi att förbereda tomten så att det finns en plats där schaktmassor kan lagras för att göra minst skada på tomten. Om det krävs att vissa utbyggnader behöver avlägsnas, som exempelvis en altan eller trappa så ombesörjer vi detta. Alternativt förankrar vi utbyggnaderna så att de kan sitta kvar under tiden som arbetet pågår.

Grävning av schakt längs med husgrunden

När alla förberedelser är klara kommer vi använda en grävmaskin för att gräva upp ett schakt längs med husets grund. Schaktet är cirka 80 – 100 centimeter brett och har ett djup som möjliggör att dräneringsrör kan läggas för att få maximal effekt. Normalt behöver vi gräva ett djup som uppgår till några decimeter under husgrundens lägsta punkt.

För att inte riskera att fastigheten rör på sig, vilket kan leda till omfattande skador på fastigheten, så gräver vi normalt upp 1 eller 2 sidor i taget. När dränering är lagd och husgrund och källarväggar har fått ett fuktskydd, och eventuellt isolering, så lägger vi igen schakten innan vi fortsätter med de övriga sidorna.

Genomföra en dränering då marken är hård

Man bör undvika att utföra en dränering under de perioder då marken är extra känslig för påverkan eller då risken för regn är stor. Detta för att det kan uppstå svåra skador i trädgården som tar lång tid att återställa. Istället bör man välja att dränera sitt hus under sen höst, tidig vår eller under vintern, då marken är hård och då det råder tjäle i marken. Det gör att marken klarar av tyngden av en grävmaskin utan att ta någon större skada.

Vi kan hjälpa dig med din dränering

Om du har fått in fukt i din källare eller om vatten samlas kring din husgrund beror det sannolikt på att din dränering inte längre fungerar. Om du vill få hjälp med att dränera ditt hus kan du vända dig till oss på Gårdsmark som är experter på allt inom dränering och enskilt avlopp.

Gårdsmark har sitt huvudkontor i Dalarna men erbjuder dränering på flera orter runt om i Sverige. Gårdsmark har utbildade och mycket erfarna medarbetare som är certifierade inom Säker Grund, vilket borgar för att vi utför våra tjänster enligt gällande branschregler och med rätt material. Utöver det kan vi även lämna marknadens bästa garantier på din dränering.

Har du någon fundering?