dränera källaren

När behöver du dränera källaren?

Om du har fått in fukt i källaren kan det bero på att dräneringen för din fastighet inte längre fungerar. Det kan också bero på flera andra orsaker som exempelvis att utkastet för ett stuprör är felvinklat och kastar ut vatten mot husgrunden eller att ett avvattningsrör under marken har spruckit. Det kan också bero på att marken vid husgrunden har sjunkit så att marken lutar mot grunden, istället för från, vilket gör att vatten samlas vid grunden då det regnar eller då snön smälter. Oavsett orsaken till att du har fått in fukt i källaren bör du låta en expert göra en inspektion för att kontrollera fukthalten i källaren och husets dränering. Vi på Gårdsmark erbjuder dig en kostnadsfri fuktkontroll och konsultation i samband med att du upptäcker fukt i din källare.

Att dränera källaren

Har du fått in fukt i källaren kan du behöva dränera källaren så att fukten inte sprider sig vidare i fastigheten eller skadar husets grund. Fukt kan också utveckla sig till mögel vilket kan vara hälsovådligt för de som bor i fastigheten. Därför bör du alltid ta fukt i källaren på allvar och åtgärda det som orsakar att det kommer in fukt i källaren. Bor du i ett hus som inte har dränerats om under de senaste 30 åren är det sannolikt att fukten i källaren beror på att dränering runt huset inte längre fungerar. Det bidrar till att regnvatten, smältvatten och grundvatten samlas vid husgrunden och sugs in i husets grund och källarväggar.


Kontrollera om du har fukt i källaren

Du kan själv göra en okulär inspektion av din källare. Om färg har börjat flagna på källarväggarna eller om putsen har släppt har du sannolikt fukt i källarväggen. Du kan också söka efter svarta fläckar eller saltutslag på väggarna, vilket kommer från fukt. Det är också vanligt att fukt efterlämnar en unken doft i källaren, vilket framträder starkast i tyg som finns i källaren. Även om du inte kan se fukt eller känna doften kan källaren vara utsatt för fukt. Det kontrollerar man främst genom att utföra en fuktmätning där man mäter luftfuktigheten i källaren och i källarväggarna.

Vi på Gårdsmark kan erbjuda dig en kostnadsfri fuktmätning hemma hos dig, utan att du förbinder dig för något. Därefter får du ett protokoll och förslag på åtgärder. Du kan boka en kostnadsfri fuktmätning genom formuläret på vår hemsida. Gårdsmark är experter på husdränering och kan hjälpa dig med att dränera källaren till konkurrenskraftigt pris.

Klicka här för att kontakta oss på gårdsmark!


Vad händer om du inte åtgärdar fukt i källaren?

Om du har fått fukt i källaren bör du snarast möjligt kontrollera varför du får in fukt i källaren. Det kan bero på något så enkelt som att ett stuprör kastar ut vatten mot husgrunden eller källarväggen eller att marken vid husgrunden har sjunkit så att vatten samlas vid grunden. Bor du i en fastighet som har en dränering som är 30 år eller äldre är en vanlig orsak till fukt i källaren att din dränering inte längre fungerar. Förr i tiden använde man annat material och andra metoder för att dränera fastigheter, vilket gör att livslängden inte blir så lång för dräneringen.

Om du inte åtgärdar det som orsakar fukt i källaren kan fukten tränga in i betongplattan och få armeringsrören att rosta och betongen att bli porös vilket kan leda till sättningar i fastigheten. Då en fastighet rör sig kan det uppstå sprickor i husgrunden, fasaden och även inne i fastigheten, vilket kan kräva omfattande reparationer. Fukt kan också sprida sig till golv och väggar men även utvecklas till mögel, vilket kan få personer som bor i fastigheten att bli sjuka. Därför bör man inte ignorera fukt i källaren utan alltid kontrollera varför det kommer in fukt och snarast möjligt åtgärda detta.