Mögel och mögelskador

Mögel och mögelskador - ett stort problem

Mögel och mögelskador är ett allvarligt problem som kan orsaka stora skador och hälsoproblem. Det gäller gäller speciellt vid mögel i källare.. Vi på Gårdsmark Sverige AB är experter inom husdränering och enskilda avlopp. Vi har ett erfaret team av yrkesutbildade medarbetare som kan hjälpa dig att identifiera problem med mögel i hus och källare och ta hand om dem. Kontakta oss idag för hjälp och rådgivning rörande dina problem med mögel.

Vad är mögel? 

Mögel är ett stoftmoln av organismer som kan frodas både inomhus och utomhus. Mögel inomhus är vanligare och mer farligt än det utomhus. Det är en typ av svamp som när den växer producerar svampsporer som förs runt med luften och kan orsaka allergiska reaktioner eller hälsoproblem. En mögelskada uppstår när mögelsporer utvecklas eller landar i hus eller byggnader och blir en del av den invändig miljön. 

Hur uppstår mögelskador och vad innebär det i praktiken?

En mögelskada kan uppstå genom läckage, en fuktig vägg eller på grund av att huset inte har god ventilation. När mögelsporer får tillgång till rätt temperatur, luftfuktighet och föda, kan de börja växa. Mögel kan börja växa på mattor, tapeter, möbler och väggar. Om du har en källare kan mögel snabbt växa om det är för fuktigt. 

Om mögel i källare

En mögelskada i din källare kan leda till stora hälsoproblem för dig och din familj. Mögel kan orsaka irritation i ögonen, halsen och luftvägarna. Om du har mögel i källaren länge, kan den långvariga exponeringen ge upphov till allergiska reaktioner, astma och andningsbesvär. 

 

Därför är det viktigt att om du misstänker att du har en mögelskada i din källare att du  kontaktar oss på Gårdsmark. Vi har den kompetens och kunskap du behöver för att identifiera och eliminera detta problem. Vi backar upp vår höga servicenivå med trygga anställda och nöjda kunder. Kontakta oss idag för att lösa dina mögelskador!