Handgräva dränering

Med våra maskiner behöver du inte handgräva vid dränering

Har du fått fukt i källaren eller samlas vatten vid din husgrund är det sannolikt dags att genomföra en dränering av ditt hus. Att dränera om sitt hus innebär att man behöver gräva upp husgrunder runt om huset. Att handgräva vid dränering är ett tungt arbete som kan försvåras av större stenar eller då marken är hård. Därför bör man istället använda sig av maskiner som utför arbetet enkelt, effektivt och snabbt. När du låter oss på Gårdsmark utföra din dränering så har vi alla maskiner som krävs för att utföra arbetet med din dränering. Det innebär att du slipper det tunga arbetet med att handgräva vid dränering.

Processen då vi på Gårdsmark utför en dränering

När du vill få hjälp med din dränering, så du slipper handgräva själv, kan du kontakta oss på Gårdsmark för att boka ett kostnadsfritt hembesök. I samband med vårt möte kan vi inspektera din husgrund och även utföra en fuktmätning i din källare. Därefter får du förslag på de åtgärder vi rekommenderar. Vi lämnar också en offert med ett fast pris på arbetet direkt vid vårt besök.

Det kan vara bra att tänka på att det kan finnas flera skäl till att det finns fukt i en källare som exempelvis att marken vid husgrunden lutar inåt, istället för utåt. Det kan också bero på att hängrännor eller ett stuprör kastar ut vatten mot fasaden. Det betyder att det inte alltid är husets dränering som är upphov till fuktskador, även om det i de allra flesta fall är så.

Friläggningen av din husgrund vid dränering

När du anlitar oss på Gårdsmark för din dränering så kommer vi att använda våra maskiner som bland annat grävmaskin för att frilägga din husgrund. Det är viktigt att arbetet planeras noggrant och att inte alla sidor grävs upp samtidigt så det uppstår en risk att huset rör på sig eller för ras.

Hur djupt man behöver gräva vid dränering beror på flera olika faktorer som bland annat om du har en källare eller endast en betongplatta. Vi behöver gräva ett djup som är några decimeter djupare än din husgrund lägsta punkt och cirka en meter från husgrunden, så det finns plats att utföra arbetet korrekt.

Bästa tiden för dränering

Att dränera hus går att genomföra året om men det finns vissa perioder under året som är mer lämpade för dränering som sent på hösten, under vintern och början på våren. Då är marken hård, i vissa fall finns även tjäle i marken, vilket gör att den inte är lika känslig för våra maskiner. Att det blir spår i trädgården efter att man dränerat är ofrånkomligt men att utföra dräneringen då marken är hård minskar skadorna och därmed blir det lättare att återställa trädgården efter en dränering.

Låt oss på Gårdsmark hjälpa dig med din dränering

Om du vill slippa det tunga arbetet med att handgräva vid din dränering kan du vända dig till oss på Gårdsmark som är specialister på dränering. Vi kan erbjuda dig flera olika dräneringssystem utifrån din fastighets förutsättningar.

Gårdsmark utgår från vårt huvudkontor i Dalarna men kan utföra tjänster över större delen av Sverige. Du är välkommen att kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök så att vi kan inspektera din tomt och därefter överlämna en offert med ett fast pris för din dränering.

Har du någon fundering?