dränera runt hela huset

Måste man dränera runt hela huset?

En sak som många fastighetsägare drar sig för in i det längsta är att dränera om sitt hus så länge som det inte finns några synliga problem med dräneringen. Men det finns i många fall skäl att vara vaksam, framför allt om det är minst 30 år sedan man senast utförde en dränering. Material som användes för 30 år sedan, och tidigare, har långt ifrån samma hållfasthet som det material som används idag. Det innebär att om husets dränering är över 30 år gammal måste man tänka på att dränera runt hela huset för att i förebyggande syfte undvika att det kommer in fukt i fastigheten.

Hur lång livslängd har en dränering?

Detta är en fråga som är omöjlig att ge ett generellt svar på då det beror på många olika faktorer. Hus som är byggt på mark som innehåller lerjord behöver ofta dräneras vart 15 – 20 år då marken innehåller mycket fukt. För hus som har idealiska förhållanden, där man använt ett godkänt dräneringssystem och arbetet utförts av ett dräneringsföretag är oftast livslängden för dräneringen cirka 40 – 50 år.

För att få maximal livslängd på sin dränering ska man alltid anlita ett företag som har medarbetare som är utbildade, erfarna och certifierade inom området. Då kan man vara trygg med att arbetet utförs korrekt, enligt gällande branschregler och med godkänt material. Om du vill få professionell hjälp med att dränera ditt hus kan du kontakta oss på Gårdsmark som har specialiserat oss på dränering.

Måste man dränera runt hela huset vid en dränering?

Man måste inte dränera runt hela huset vid ett och samma tillfälle med det är mest praktiskt och kostnadseffektivt att göra det då man slipper återställa trädgården flera gånger. Man kan välja att dränera endast de 2 eller 3 sidor där man uppenbart har en dränering som inte fungerar för att undvika att fukt fortsätter att komma in i husgrunden och en källare. Men är dräneringen dålig på ett par sidor av huset så är det även i samma skick på de övriga sidorna. Därför bör man dränera alla sidor samtidigt.

Fördelar med att dränera runt hela huset

  • Man slipper uppstartskostnader flera gånger.
  • Man behöver inte betala för transportkostnader vid flera tillfällen.
  • När man dränerar vid olika tillfällen behöver trädgården återställas på nytt igen. Om man utför dränering av alla sidor samtidigt slipper man återställa trädgården vid flera tillfällen.
  • Det blir mer kostnadseffektivt om man kan dränera alla sidor vid ett tillfälle då arbetet kan planeras bättre.
  • Man riskerar inte att dräneringen för de återstående sidorna slutar fungera helt med risk för att det uppstår fuktskador på husgrund och i källare.

Kontakta oss på Gårdsmark för fri konsultation

När man är osäker på om sin dränering fungerar eller om man måste dränera runt hela huset kan man kontakta oss på Gårdsmark för att boka ett kostnadsfritt hembesök. Då kan vi inspektera din husgrund och din källare för att lämna rekommendationer för hur du bör utföra din dränering.

Om oss Gårdsmark

Gårdsmark är ett populärt markentreprenadföretag som har specialiserat oss på husdränering och enskilt avlopp. Det innebär att våra medarbetare genom åren blivit experter inom dränering och därmed kan erbjuda skräddarsydd dränering utifrån en fastighets förutsättningar. Självklart är våra medarbetare certifierade inom Säker Grund och utbildade inom flera olika dräneringssystem.

Vårt huvudkontor ligger i Dalarna men vi kan erbjuda våra tjänster på flera orter i Sverige. Om du vill få hjälp med att dränera din fastighet eller då du vill installera ett enskilt avlopp är du välkommen att kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök, utan att du förbinder dig för något.

Har du någon fundering?