Hjälp att installera enskilt avlopp

Måste man anlita hjälp för att installera enskilt avlopp?

När man har en fastighet som har eller ska installera ett enskilt avlopp är man som fastighetsägare ansvarig för att det finns tillstånd för befintligt enskilt avlopp. Ska man anlägga ett nytt enskilt avlopp krävs det att man som fastighetsägare ansöker om tillstånd hos kommunen innan installation får påbörjas. Det innebär att du ansvarar för att anlita hjälp för att installera enskilt avlopp så att du kan få professionell och sakkunnig vägledning. Det gäller för projektering men även vid val av system och i samband med installationen.

Att anlita hjälp för att installera enskilt avlopp

Det betyder med andra ord att du inte bör ge dig på att försöka installera ett enskilt avlopp själv. Istället bör du anlita hjälp med att installera enskilt avlopp, av exempelvis oss på Gårdsmark. Då kan du vara trygg med att allt sker enligt gällande lagar och förordningar samtidigt som du får ett enskilt avlopp som klarar av att hantera det avloppsvatten som kommer från fastigheten.

Processen vid installation av enskilt avlopp

  • Du börjar med att kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök så att vi kan inspektera din tomt och eventuellt din befintliga anläggning.
  • Därefter tar vi fram en specifikation över hur stor anläggning du behöver samt inhämtar all information som krävs från kommunen.
  • Med hjälp av vår specifikation kan vi sedan vägleda dig då du ska välja anläggning för ditt enskilda avlopp som exempelvis avloppsbrunn och minireningsverk, utifrån de skyddskrav som finns.
  • När vi har samlat in all information om anläggningen, tillsammans med information från vår egen inspektion vid hembesöket, kan vi ta fram allt underlag som behövs inför att du ska ansöka om tillstånd för att installera enskilt avlopp.
  • När du senare får ditt tillstånd beviljat, vilket kan ta några veckor, så kan vi sedan hjälpa dig med inköp av din anläggning.
  • Därefter påbörjar vi arbetet med att gräva upp för ditt enskilda avlopp på din tomt.
  • Vi monterar avloppsrör, installerar avloppsbrunn och minireningsverk, enligt de regler och förordningar som finns.
  • Innan du kan börja använda dig av ditt enskilda avlopp ska anläggningen först besiktigas av kommunen så att det uppfyller alla de krav som ställs.

Använda ROT-avdrag vid installation av enskilt avlopp

När du anlitar hjälp med att installera enskilt avlopp kan du använda dig av ROT-avdrag för installationen. Det innebär att du kan göra ett skatteavdrag på motsvarande 30 % av våra arbetskostnader. Avdraget får du direkt på vår faktura så att du slipper ligga ute med pengar.

Låt oss hjälpa dig med installation av enskilt avlopp

Gårdsmark är ett markentreprenadföretag som specialiserat sig på enskilt avlopp och dränering. Det innebär att då du vill få hjälp med att installera enskilt avlopp kan du vända dig till oss som är specialister inom området.

Våra experter på enskilt avlopp kan hjälpa dig med att ta fram allt underlag som krävs inför att du ska ansöka om tillstånd hos kommunen. Därefter utför vi installationen korrekt, enligt gällande branschregler och de lagar som finns för högsta kvalitet och maximal livslängd.

Gårdsmark har huvudkontor i Dalarna men utför tjänster på flera platser runt om i Sverige. Du är välkommen att kontakta oss för att erhålla fri konsultation inför att du ska installera enskilt avlopp.

Har du någon fundering?