Hur kan Gårdsmark hjälpa dig med ditt enskilda avlopp?

Vi på Gårdsmark har lång erfarenhet av installation och underhåll av enskilda avlopp. Vi kan hjälpa dig med allt som rör enskilda avlopp, från planering och att söka tillstånd från kommunen, till installation och underhåll. Några exempel på hur vi kan hjälpa dig: Vi kan hjälpa dig att förstå kraven för enskilda avlopp i din…

Läs mer

Vad är nackdelarna med ett enskilt avlopp?

En nackdel med ett enskilt avlopp är att det kan vara dyrt att installera och underhålla. Det är också viktigt att se till att avloppet är väl fungerande, för att undvika att förorena miljön. Exakt vilka lagar och  förordningar som gäller för just där du bor varierar. Detta gäller både bostadens läge i sig och…

Läs mer

Vad är fördelarna med ett enskilt avlopp?

Du måste till börja med ha ett enskilt avlopp om ditt hem producerar avlopp (ifall du har en toalett, t ex) men ej är kopplad till det kommunala avloppsnätet. Det finns också flertalet konkreta fördelar med att ha ett enskilt avlopp: Miljövänligt – minskar föroreningar av vattendrag, sjöar och grundvatten. Ekonomiskt – du slipper betala…

Läs mer

Vad är kraven för ett enskilt avlopp?

Krav på enskilda avlopp varierar beroende på var fastigheten är belägen. Kommunen du bor i kan ge mer information om gällande krav. Ett enskilt avlopp behöver dock installeras på ett korrekt sätt så att avloppet inte förorenar miljön. Värt att notera är att beroende på kommunens regler kan vissa former av enskilda avlopp vara ej…

Läs mer

När behöver man ha ett enskilt avlopp?

Fastigheter med dusch, toalett eller kök är skyldiga att ha ett enskilt avlopp om de inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det är viktigt att ha ett fungerande avlopp för att skydda miljön och för att undvika att dricksvattnet förorenas.

Läs mer

Vad är ett enskilt avlopp?

Ett enskilt avlopp är ett system för att samla upp och rena avloppsvatten från en fastighet som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet. Avloppsvattnet leds i regel från fastigheten till en anläggning där det renas innan det släpps ut i naturen.

Läs mer