Kan jag dränera mitt hus själv?

I princip ja, men vi rekommenderar starkt att du anlitar oss eller någon annan firma som har erfarenheten och kunskapen som krävs för att göra det rätt. Det föreligger nämligen flertalet risker med att dränera sitt hus om man inte är expert, som att kontrollera förutsättningarna för husets grund att bli uppgrävd. Det är väldigt…

Läs mer

Vad finns det för risker med att inte dränera sitt hus?

Vad är riskerna med att inte dränera sitt hus? Fuktskador på husets grund och konstruktion. Fukt kan orsaka mögel, röta och andra skador på husets grund och konstruktion. Detta kan leda till allvarliga problem, till exempel sprickor i väggarna, flagnande färg och till och med ras. Problem med fuktiga golv och väggar. Fukt kan göra att golv…

Läs mer

När är det dags att utföra en dränering?

Det finns ingen fast regel för hur ofta dränering behöver utföras, men det kan vara dags vid synliga fuktskador som unken lukt, lossnande puts, bubblande tapeter eller att källaren skall renoveras till boendeyta. Om fuktskyddet är över 30 år gammalt eller mer kan också vara dags att dränera om innan skadorna kommer. Viktigt att komma…

Läs mer

Hur lång tid tar det att dränera ett hus?

Att bedöma tidsåtgången på ett dräneringsarbete utan att veta mer är inte möjligt att bedöma innan man varit på plats och sett de förutsättningar som råder på den aktuella platsen. För att vi skall kunna ge dig ett tidsestimat, behöver vi först genomföra en kostnadsfri fuktkontroll hemma hos dig.

Läs mer

Hur mycket kostar det att dränera ett hus?

Exakt hur mycket en dränering kostar att genomföra beror helt på ditt hus och de faktorer som råder vid din fastighet. Faktorer som spelar in i priset är bland annat viken typ av mark ditt hus står på, hur marken lutar i förhållande till huset och hur existerande fuktskydd är gjort mm. Vi behöver komma…

Läs mer

Vad är dränering?

Dränering är ett sätt att leda bort vatten och fukt från husets grund och källare. I samband med att man dränerar är det brukligt att se över källarväggens tätskikt. Det är viktigt för att förhindra fuktskador och mögel, som kan leda till hälsoproblem och kostsamma reparationer.

Läs mer

Varför behöver man dränera en fastighet?

Anledningarna till att man väljer att dränera är flera, som t ex: Man har upptäckt fuktskador eller tecken på fuktskador, som t ex mögel eller flagnade färg i en källare. Husets dränering är gammalt och fungerar inte. Husets dränering är felaktigt utförd. Huset ska renoveras, till exempel källaren skall göras om till boendeyta, altan skall…

Läs mer