fullständig dränering

Hur lång tid tar det att utföra en fullständig dränering?

Om du har fått in fukt i din källare kan du behöva utföra en dränering av din fastighet. När en dränering inte fungerar effektivt så samlas regnvatten, smältvatten och grundvatten vid husets grund och bidrar till att fukt sugs in i husgrunden och källarväggar. När du har fått in fukt i källaren bör du åtgärda orsaken till att du fått in fukt så att fukten inte vandrar vidare i fastigheten eller utvecklas till mögel. Mögel är hälsovådligt och kan bidra till att personer som bor i huset kan bli sjuka.

Om fuktskadorna i källaren beror på bristfällig dränering kan du behöva utföra en fullständig dränering av din fastighet. Du är välkommen att kontakta oss på Gårdsmark för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig med din dränering. Du kan också boka en kostnadsfri fuktmätning för att kontrollera luftfuktigheten i din källare och dina källarväggar, utan att du förbinder dig för något.

Utföra en fullständig dränering

När dina fuktskador beror på att din dränering inte längre fungerar, vilket är vanligt om din fastighets dränering är 30 år eller äldre, behöver du dränera om fastigheten. Förr i tiden, på 1970-talet och tidigare, använde man vanligtvis en annan form av material och utförde dräneringen med andra metoder då kunskapen om dränering inte var lika stor som det är idag. Detta bidrog ofta till att dräneringsmaterialet livslängd inte är lång eller att rören lades ned för djupt eller för grunt så att rören inte klarar av att föra bort grundvattnet.


Hur lång tid tar en fullständig dränering?

Hur lång tid en fullständig dränering tar beror på ett flertal olika faktorer. Bland annat hur stor din fastighet är, om din fastighet behöver förberedas genom demontering av altaner eller trappor och annat vid fastigheten men även hur tillgängligheten är kring fastigheten. Normalt tar en fullständig dränering cirka 6-8 dagar att genomföra. Det förutsätter att den som ska utföra dräneringen har möjlighet att komma åt alla sidor med grävmaskin och att det finns en närliggande plats på tomten där fyllnadsmaterialet kan förvaras. Om en del av grävningen kring huset behöver utföras med handkraft tar det förstås längre tid att utföra dräneringen.


Hur går en fullständig dränering till?

När vi på Gårdsmark utför en dränering behöver vi först komma ut till fastigheten för att inspektera dräneringen och de förutsättningar som gäller för att utföra dräneringen. Detta gör vi vanligtvis i samband med att du beställer en kostnadsfri fuktmätning hos oss där vi mäter luftfuktigheten i din källare. I samband med det får du ett protokoll med förslag över vilka åtgärder du bör vidta men även en offert med ett fast, konkurrenskraftigt pris. Vi kommer tillsammans överens om när arbetet ska påbörjas samtidigt som du får ett klart besked om när det kommer att vara avslutat.


Lägga nya rör och tätskikt

Vanligtvis gräver vi upp en eller två sidor av husgrunden i taget, så att inte huset riskerar att röra sig. Därefter så tar vi bort de gamla dräneringsrören och det befintliga fuktskyddet på husgrunden och källarväggarna. Därefter lägger vi nya dräneringsrör som är rätt dimensionerade för din fastighet på rätt djup, vanligtvis cirka 1 decimeter under husets betongplatta, eller på annat djup utifrån de förutsättningar som gäller. Runt rören fyller vi på med makadam och sveper sedan en geotextilduk runt dräneringen som håller jordmassor borta så att rören inte slammar igen.

Därefter sätter vi fuktskydd på väggarna och runt betongplattan alternativt isoleringsskivor, om du vill kunna inreda källaren eller få ned dina uppvärmningskostnader. Slutligen återställer vi schakten som grävts upp med antingen det gamla fyllnadsmaterialet eller med nytt fyllnadsmaterial. Du är välkommen att kontakta oss på Gårdsmark för att boka en kostnadsfri fuktmätning, en besiktning av din befintliga dränering och för att erhålla en offert för din fullständiga dränering.