Optidrain system

Hur lång livslängd har Optidrain system?

Har du en äldre fastighet som inte dränerats om de senaste 30 åren är det sannolikt dags att genomföra en dränering av ditt hus. Risken med att vänta för länge är att fukt kan tränga in i husets grund och där utveckla mögel men även vara upphov till skador som kan bli kostsamma att reparera.

Hur lång livslängd har en dränering?

En dränering har en livslängd som ligger på mellan 15 – 50 år. Det är ett flertal olika faktorer som påverkar dräneringens livslängd som utförandet, materialet och de förutsättningar som finns på platsen. Generellt kan man säga att de hus som utförde sin dränering före 1980-talet inte längre har en fungerande dränering. Detta eftersom att det material som användes under denna tid för att dränera sedan länge har vittrat sönder.

Andra faktorer som påverkar en dränerings livlängd är om arbetet är utfört av en professionell montör som är yrkesutbildad och har erfarenhet inom branschen. Om man utför dränering själv eller anlitar en lekman är risken stor att inte rätt material används eller att arbetet inte utförs korrekt. Det leder till att livslängden för husets dränering minskar drastiskt.

Optidrain system livslängd

Om du väljer att dränera och isolera din husgrund med Optidrain system blir isoleringen utförd med ett material som har en livslängd på minst 50 år. För att livslängden även ska bli minst 50 år så krävs det att de som utför arbetet är certifierade inom Optidrain system, vilket innebär att de har den kunskap som krävs för att utföra arbetet korrekt.

Om du väljer att anlita oss på Gårdsmark för att utföra din dränering av din fastighet kan du vara trygg med att våra medarbetare är certifierade och utbildade inom Optidrain system. Det innebär att vi vet hur Optidrain ska monteras så att det får maximal livslängd.

Boka ett kostnadsfritt hembesök

Om du vill få hjälp med att inspektera din husgrund eller om du vill få en fuktmätning utförd i din källare kan du kontakta oss på Gårdsmark för att boka ett kostnadsfritt hembesök. Då kan vi efter vårt besök överlämna förslag på åtgärder och en offert med ett fast pris för att dränera din fastighet. Vi har alla de maskiner som krävs för att kunna utföra arbetet snabbt och kostnadseffektivt med ett perfekt resultat.

När du även vill isolera din husgrund med Optidrain så kan vi ta hand om allt från projektering och inköp till en säker montering av din isolering. Då kan du vara säker på att du får en fuktfri och varm källare som inte bara är möjlig att inreda som boyta utan även bidrar till att sänka dina kostnader för husets uppvärmning.

Bästa tiden att utföra en dränering

När man genomför en dränering av en fastighet så behöver man använda sig av tunga maskiner som exempelvis en grävmaskin. En grävmaskin kan göra djupa spår i en trädgård om dräneringen utförs under fel årstid. Man bör dränera sitt hus sent på hösten, under vintern eller tidigt på våren så att marken fortfarande är hård så att den inte tar så stor skada i samband med dräneringen.

Vi hos Gårdsmark är proffs på dränering

Vi hos Gårdsmark har specialiserat oss på husdränering och enskilt avlopp, vilket har gjort oss till experter inom dessa områden. Det innebär att då du anlitar oss för att utföra din dränering kan du vara trygg med att våra erfarna medarbetare utför arbetet korrekt och enligt gällande branschregler för bästa resultat.

Vi har vårt huvudkontor i Dalarna och utför dränering i hela Dalarna med omnejd men kan även erbjuda våra tjänster i större delen av Sverige. Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt möte så vi kan diskutera hur vi bäst kan hjälpa dig med din dränering.

Har du någon fundering?