Hur fungerar en dränering

Hur fungerar en dränering?

När du ska utföra en dränering behöver man gräva upp längs husets alla sidor(krävs inte alla sidor men rekommenderas). Ofta tar man en sida i taget så att husets grund inte rör på sig. Man gräver vanligtvis upp en remsa längs grunden som är cirka 80-100 centimeter brett och så pass djupt så att man hamnar under husets bottenplatta.

Trappor eller altaner?

Om det finns trappor eller altaner kan det krävas att dessa behöver rivas eller monteras ned då man dränerar, även om man försöker behålla så mycket av dessa som möjligt. Man använder vanligtvis en grävmaskin då man ska gräva vilket kommer att göra att delar av tomten kommer att bli skadad. Efter att arbetet är klart får man även återställa tomten så att hjulspår och andra skador blir åtgärdade.

Läs mer hur en dränering går till här!