Fuktskador i källare och badrum

Fuktskador i källare och badrum kan leda till stora problem

Fuktskador i källare och badrum är eller kan utvecklas till allvarliga problem som man inte bör strunta i. Om du misstänker att din bostad har skador av fuktnatur i källaren eller någon av dina badrum, kontakta oss på Gårdsmark så snart som möjligt för att få professionell hjälp med att åtgärda problemet. 

Vi hjälper dig att undersöka, testa och behandla skador som uppstår på grund av fukt, så att du kan återställa din bostad till sitt ursprungliga fuktskydd och därmed undvika att din familjs hälsa eller din bostadskvalitet påverkas negativt.

 

Hur uppstår fuktskador?

Skador på grund av fukt kan uppstå på flertalet vis. Exempelvis genom översvämning, åska, eller sakta och säker infiltration av vatten från yttre källor.

Vad är riskerna med fuktskador i källare och badrum?

Fuktrelaterade skador i endera sammanhang är förknippade med ett flertal mycket allvarliga problem, som exempelvis:

 

  • Försämrat inomhusklimat
  • Nedsatt luftkvalitet
  • Tillväxt av svampar, mögel och bakterier
  • Ökad risk för allergier
  • Åverkan på vägg- och golvytor och ökad risk för termiska förluster (d v s säga en sämre isolerad bostad) 

Det är alltså viktigt att du tar fuktproblem i källare och badrum på största allvar. Delvis på grund av din och din familjs hälsa. Dessutom kan problem med fukt orsaka omfattande skador på själva bostaden.


Fuktskador i källaren – risker och förebyggande åtgärder

Källare är en särskilt utsatt del av hus som lätt blir fuktiga. Källaren kan innehålla fuktiga konstruktioner och är alltid exponerad för yttre fukt. Alla fuktintrång i din källare är skadliga och kan därtill leda till allvarliga problem. Om du misstänker att din källare har en fuktskada, är det viktigt att du tar kontakt med ett företag som specialiserar sig på fuktskydd för att undersöka fuktnivåerna. Om du vill skydda din källare mot skador som uppstår på grund av fukt, är det bäst att ta följande förebyggande åtgärder: 

  • Installera ett fuktskyddssystem som säkerställer att det inte kommer fukt in i källaren
  • Använd kvalitetskonstruktioner och -material
  • Kontrollera fuktnivåerna regelbundet
  • Håll ytor och andra konstruktioner torra och fria från fukt. 

Fuktskador i badrummet – varför är detta ett stort problem?

Badrum är en av de vanligaste platserna i hemmet i vilka skador relaterade till fukt uppstår. Detta beror på att mycket vatten används i dessa utrymmen. Vilket kan innebära att väggarna fuktas upp alltför mycket, som i sin tur leder till att fuktskador kan uppstå. Badrummet är också extra känsligt för denne slags skador eftersom det använder lättare material – inklusive våtrumsmattor som är känsliga för väta. Fuktskador i ett badrum kan även leda till mögel- och bakterieinfektioner, och det kan även skada väggar och golv om det inte hanteras effektivt.