Förebygg fuktskada i din fastighet i Uppsala

Bor du i Uppsala och äger en fastighet? Då är det mycket viktigt att du är medveten om alla allvarliga problem som en fuktskada kan orsaka – som mögel eller skador på själva bostadens struktur. Och framförallt hur de förebyggs. Läs mer nedan om alla de besvär som en fuktskada kan leda till.

Vi på Gårdsmark ser det som vårt uppdrag att dessa problem aldrig ens uppstår. Vi erbjuder professionell hjälp med att förebygga problemet med fuktskador. 

Vi kommer hem till dig och utför en kostnadsfri fuktkontroll. Skulle några problem finnas, tar vi det vidare därifrån och ser till att inga olägenheter uppstår för dig eller din fastighet. Våra högkompetenta & fuktskydds-certifierade medarbetare – och såklart vår mångåriga erfarenhet! – gör att du kan känna dig trygg i att ingen fukt hotar din fastighet eller hälsa.

Varför fuktskador din fastighet i Uppsala måste förebyggas

En skada på grund av fukt är något du inte bör ta lätt på. De kan orsaka stora skador och – värre än så – negativt påverka de boendes hälsa. Därför är det viktigt att någon som oss på Gårdsmark utför regelbundna fuktkontroller.

Några slags problem som uppstå vid fuktskador är:

  • Mögel, som i sin tur påverkar de boendes hälsa. Mögel avger allergener och kan dessutom sprida toxiner som kan leda till huvudvärk, trötthet och andra hälsoproblem. Läs mer här.
  • Stora ekonomiska förluster för den som äger bostaden, genom att förvärra dess skick, vilket leder till ökade kostnader för reparationer eller rentav skador på grundmurarna.
  • Fastighetens värde kan påverkas negativt. Om skador som uppstått på grund av fukt inte åtgärdas, kan det leda till att bostaden blir svårsåld. Det är därför viktigt att åtgärda fuktskador så fort som möjligt för att hålla fastighetens värde intakt.