Fuktkontroll

Fuktkontroll tillsammans med Gårdsmark

Att en fastighet har en bra dränering är viktigt så att grundvatten, som kommer underifrån, och regnvatten och smältvatten, som kommer ovanifrån, rinner undan. Annars finns en risk att det samlas vatten vid fastighetens grund vilket kan leda till att vattnet tränger in i husets betongplatta, husgrund eller källare. Att utföra en dränering är ett ganska omfattande arbete som man inte gärna vill utföra i onödan, eftersom det också bidrar till att det uppstår skador på fastighetens tomt. Om det finns en osäkerhet kring om det finns fuktskador eller inte bör man utföra en fuktkontroll för att mäta luftfuktigheten i fastighetens källare och i väggen. Vi på Gårdsmark erbjuder dig kostnadsfria fuktkontroller utan några förpliktelser.

Så här går en fuktkontroll till

När du vill genomföra en fuktkontroll kan du använda dig av formuläret här på Gårdsmarks hemsida. Genom formuläret kan du boka en kostnadsfri fuktkontroll av din fastighet, utan att du förbinder dig för något. Vi återkommer inom kort och beslutar tillsammans om en dag och en tidpunkt för fuktkontrollen. När vår fukttekniker kommer ut till din fastighet genomför denne en fuktmätning av luftfuktigheten i källaren och väggmaterialet. Om luftfuktigheten i källaren är över 75 procent eller över 19 procent i väggmaterialet tyder det på att du har fukt i källaren. I samband med fuktkontrollen kommer kontrollanten även att inspektera dränering och andra faktorer som kan ha påverkan på den höga luftfuktigheten.


Kontrollera själv om det finns fukt i källaren?

Du kan själv göra en kontroll av din källare för att kontrollera om det finns fukt. Enklast upptäcker du fukt om du gör en översyn av källarens väggar. Om du upptäcker att färgen på väggarna har lossnat, att putsen har släppt, om det finns mörka fläckar eller om det finns saltutfällning har du förmodligen fukt i källaren. Du kan ibland också känna en unken lukt i källaren, oftast är den starkast i tyg som förvaras i källaren. Om du misstänker att du har fukt i källaren men inte ser några utslag på väggarna kan det vara bra att genomföra en fuktkontroll och mäta inomhusluften i källaren. Du kan kontakta Gårdsmark för att boka en kostnadsfri fuktkontroll av din fastighet, utan att du förbinder dig för något.


Vad orsakar fukt i källaren?

Att man får in fukt i källaren kan bero på flera olika orsaker. Är det en äldre fastighet där dränering inte är utförd de senaste 20-30 åren kan det bero på att dräneringen inte längre fungerar eller att dräneringsrören har slammat igen. Andra vanliga orsaker är att marken kring husgrunden har sjunkit och skapat en lutning mot grunden, istället för från. Det gör att när det regnar eller då snön smälter så samlas vattnet vid husgrunden och kommer med tiden att sugas in i huset grund och källarväggar. Det kan också bero på felriktade stuprör som kastar ut vatten på husgrunden eller på markliggande avvattningsrör som har spruckit. En annan orsak kan vara att grundvattnet i marken har stigit, vilket markdräneringen inte är dimensionerat för att kunna forsla bort.


Om Gårdsmark

Gårdsmark är ett markföretag som är specialister på husdränering, enskilt avlopp och andra typer av markarbeten. Våra medarbetare har en stor kunskap då det kommer till markarbeten som bland annat husdränering vilket gör att du kan vara säker på att arbetet utförs enligt de branschnormer som finns. Självklart har vi också nödvändiga försäkringar och lämnar också garantier på vårt arbete så att du kan känna dig trygg även efter att vi utfört dränering av din fastighet. Du kan boka en kostnadsfri fuktkontroll genom att fylla i formuläret på vår hemsida. Vid en fuktkontroll kommer vi ut till din fastighet och mäter luftfuktigheten, gör inspektioner och lämnar förslag på åtgärder, utan att du förbinder dig för något.