Fuktkontroll av källare i Gävle

Bor du i Gävle med omnejd och har anledning att misstänkta fuktskador i din källare? Då är det viktigt att agera snabbt och kontakta oss på Gårdsmark.

Fukt är en av de vanligaste orsakerna till skador på hus i Gävle. I källare kan fukt leda till mögel, röta och andra problem som kan vara dyra och svåra att åtgärda. Ju tidigare du upptäcker och åtgärdar fuktskador i din källare, desto mindre omfattande blir skadorna.

Vi på Gårdsmark är experter på fuktkontroll och hjälper dig i Gävle att hitta och åtgärda fuktskador i din källare. Vi erbjuder ett kostnadsfri besök och offerterar dig efter det om vo vi anser att åtgärder behövs.

Tecken på fuktskador och vad de kan leda till

Fuktskador kan uppstå på olika sätt. Vanliga orsaker är regnvatten eller fuktig luft som tränger in i källaren, och vatten som rinner från avlopp.

Några vanliga tecken på fuktskada i källaren är:

 • Mögel eller röta på väggar, tak eller golv.
 • En fuktig eller obehaglig lukt.
 • Droppande vatten eller fuktfläckar.
 • Avflagnad färg eller tapet.
 • Sprickor i väggar eller golv.
 • Kallras.

Fuktskador kan få allvarliga konsekvenser. De kan bland annat leda till mögel och röta som kan vara hälsovådligt, skador på väggar och tak, och insekter och skaldjur.


Så kan du förebygga fuktskador i din källare

Det finns flera saker du kan göra för att förebygga fuktskada i källaren:

 • Se till att källaren är väl dränerad
 • Installera en fuktspärr
 • Ventilera källaren ordentligt
 • Använd rätt material i källaren
 • Underhåll källaren regelbundet

Specifika tips för Gävle

På grund av det fuktiga och kalla klimatet i Gävle är det särskilt viktigt att vara uppmärksam på tecken på fuktskada i källaren. Här är några specifika tips för Gävle:

 • Kontrollera källaren regelbundet, särskilt under sommaren
 • Se till att källartrappan är tät
 • Se till att badrum och tvättstuga i källaren har god ventilation

Kontakta Gårdsmark för hjälp

Om du misstänker att du har fuktskada i källaren är det viktigt att agera snabbt. Kontakta Gårdsmark så hjälper vi dig att hitta och åtgärda fuktskadan.