Varför behöver man dränera en fastighet?

Anledningarna till att man väljer att dränera är flera, som t ex:

  • Huset är byggt på en fuktig mark.
  • Huset har en dålig dränering.
  • Huset ska renoveras, till exempel inför en flytt eller för att förhöja husets värde.
  • Man har upptäckt fuktskador eller tecken på fuktskador, som t ex mögel eller flagnade färg i en källare.