Vad är fuktskador?

Fuktskador är skador som uppstår i hus och andra byggnader på grund av vatten i olika former. Det kan vara sådant regnvatten, fuktig luft eller smältande snö, som tränger in i källaren eller andra delar av huset. Vatten kan även orsaka fuktskador genom att rinna upp från avlopp.

Vanliga tecken på fuktskador inkluderar mögel, fuktig lukt, droppande vatten, avflagnad färg, sprickor i väggar och tak samt kallras. Konsekvenserna av fuktskadoar kan vara mycket allvarliga – som skador på väggar och tak, invasion av insekter och skaldjur och även hälsobekymmer för den boende när det kommer till mögel och röta.