Vad är ett enskilt avlopp?

Ett enskilt avlopp är ett system för att samla upp och rena avloppsvatten från en fastighet som inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet. Avloppsvattnet leds i regel från fastigheten till en anläggning där det renas innan det släpps ut i naturen.