Vad är dränering?

Dränering är ett sätt att leda bort vatten och fukt från husets grund och källare. Det är viktigt för att förhindra fuktskador och mögel, som kan leda till hälsoproblem och kostsamma reparationer.