När behöver man ha ett enskilt avlopp?

Fastigheter med dusch, toalett eller kök är skyldiga att ha ett enskilt avlopp om de inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Det är viktigt att ha ett fungerande avlopp för att skydda miljön och för att undvika att dricksvattnet förorenas.