Vad är nackdelarna med ett enskilt avlopp?

En nackdel med ett enskilt avlopp är att det kan vara dyrt att installera och underhålla. Det är också viktigt att se till att avloppet är väl fungerande, för att undvika att förorena miljön.

Exakt vilka lagar och  förordningar som gäller för just där du bor varierar. Detta gäller både bostadens läge i sig och kommunen vari bostaden är belägen. Därför är det viktigt att noga kontrollera med din kommun vad du får och inte får göra.

Vi på Gårdsmark hjälper såklart gärna med att reda ut vilka lagar och förordningar som gäller för just din fastighet.