Vad är kraven för ett enskilt avlopp?

Krav på enskilda avlopp varierar beroende på var fastigheten är belägen. Kommunen du bor i kan ge mer information om gällande krav.

Ett enskilt avlopp behöver dock installeras på ett korrekt sätt så att avloppet inte förorenar miljön. Värt att notera är att beroende på kommunens regler kan vissa former av enskilda avlopp vara ej tillåtna att använda sig av.