Går det att förebygga fuktskador

För att förebygga fuktskador i ditt hus, inklusive källaren, rekommenderar vi att du gör följande saker:

  1. Installera effektivt fuktskydds-system: Se till att hela huset har ett pålitligt fuktskydds-system.
  2. Använd kvalitetsmaterial: Bygg eller renovera med högkvalitativa material för att minska risken för fuktskador.
  3. Kontrollera regelbundet fuktnivåerna: Genomför regelbundna kontroller av fuktnivåerna i olika delar av huset.
  4. Håll ytor torra: Undvik fuktintrång genom att snabbt åtgärda läckage och se till att alla ytor hålls torra.

Dessa åtgärder hjälper till att skydda hela huset mot potentiella fuktskador.