Vilka är de vanligaste orsakerna till fuktskador?

Enligt en undersökning av Anticimex är de vanligaste orsakerna till fuktskador i Sverige följande:

  • Rörläckage: Läckage från vattenledningar är den vanligaste orsaken till fuktskador i bostäder. Läckage kan uppstå på grund av slitage, sprickor eller felaktiga installationer.
  • Kondens: Kondens bildas när varm, fuktig luft möter kalla ytor. Kondens kan uppstå i badrum, kök och andra rum där det finns mycket fukt.
  • Vatteninträngning: Vatteninträngning kan uppstå på grund av en trasig takpanna, en läckande fasad eller en fuktskada i grunden.

Andra orsaker till fuktskador kan vara:

  • Vattenskada från storm eller översvämning
  • Felaktigt underhåll
  • Bristfällig ventilation